Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe foto.

Eile lõppes kaitseväe keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi koostööharjutus, millest võtsid osa Scoutspataljon, Viru jalaväepataljon, Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna lahingugrupp ja liitlaste lahingugrupp.

„Kuna harjutusel osalenud üksused on juba pikalt kokku harjutanud, siis saime sel korral keskenduda spetsiifilisetele lahingülesannetele. Hea meel on tõdeda, et kaitseliitlased on muutunud aasta-aastalt paremaks,“ ütles brigaadiülem kolonel Veiko-Vello Palm, kelle sõnul oli koostööharjutusel võimalus erinevaid manöövreid katsetada ning sellised lisaharjutused on hoolimata 1. jalaväebrigaadi tihedast õppuste kalendrist alati kasulikud.

Koostööharjutus sai alguse peale Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna formeerimist ja harjutusalale jõudmist ning lahingutegevus kestis laupäeva varahommikust pühapäeva ennelõunani. Õppus oli jaotatud kahte faasi, kus esimeses võitlesid kaitseliitlased kõrvuti Scoutspataljoniga ning vastaspoolel sõdisid Viru jalaväepataljon koos Tapal paikneva Suurbritannia juhitava lahingugrupiga. Harjutuse teises faasis vahetasid Scoutspataljon Viru jalaväepataljoniga kohad ning lahingud jätkusid.

„Lahinguruppi ülesanne oli koostööharjutusel ennast formeerida, minna 1. jalaväebrigaadi juhtimise alla ning täita brigaadi üksusena lahinguülesannet. Saime läbi harjutada planeeritud tegevused ja kõikidel üksustel õnnestus ka kontaktis olla,“ ütles Kirde lahingugrupi ülem major Ivo Hakman. Kõige positiivsemateks kogemusteks loeb major Hakman seda, et sai läbi harjutada koordineerimise nii brigaadiga, kõrval olevate brigaadi üksustega kui ka enda üksuse siseselt. Lisaks pidas lahingugrupi ülem oluliseks kogemust ja teadmist, kui paljude meestega tegelikult saab lahingugrupis arvestada, kui kiiresti suudetakse ennast formeerida ja lahinguülesannete täitmisele asuda.

Koostööharjutuse järel asus Kirde maakaitseringkonna lahingugrupp lahinglaskmiste ettevalmistusi tegema. 1. jalaväebrigaad aga paikneb 6.-7. mai jooksul ümber Lõuna-Eestisse ning valmistub õppuse teiseks faasiks.

Suurõppus Siil kestab 2. kuni 14. maini ja jaguneb kolme etappi, millest esimese 2.-4. maini kestval õppusel osalevad üksused saavutavad lahinguvalmiduse; teises 4.-7. maini kestvas faasis üksuste koostööõpe ja kolmandas etapis 8.-12. maini õppelahingud. Siili fookus on maaväel, kuid oluline roll on ka mere- ja õhuväel.

Rohkem pilte harjutusest: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/58712

Viimased uudised