Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sel nädalal 26.-27. oktoobril kogunevad soome-ugri rahvaste esindajad Setomaale Värskasse soome-ugri rahvaste maailmakongressi vahekonverentsile.

Vahekonverentsi eesmärk on planeerida 2020. aastal Eestis toimuvat VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi ja arutada ajakohaseid teemasid soome-ugri rahvaste maailmas. Vahekonverents korraldatakse Eestis, tähistamaks koos sugulasrahvastega  Eesti Vabariigi  100. sünnipäeva.

„See on lähiajaloo kõrgetasemelisim soome-ugri rahvaste kokkusaamine, mis Setomaal on olnud,“ ütles Seto Instituudi juht Ahto Raudoja. „2015 aastal, kui Obinitsa oli soome-ugri kultuuripealinn, käis küll Setomaal ka palju soome-ugri rahvaid, aga nii paljude rahvaste esindajaid korraga pole Setomaal lähiajaloos meil viibinud.“

Vahekonverentsi põhitegevus toimub 26. ja 27. oktoobil töörühmades, mis käsitletavad rahvuskeelte õpet ja selle edukaid praktikaid, mittemateriaalse kultuuripärandi aktuaalseid küsimusi, infotehnoloogia rakendusi ja meediat, demograafilisi ja rändeprotsesse ning vana ja uue diasporaa küsimusi. Töörühmi juhivad keeleteadlane Sven-Erik Soosaar (eesti), sotsioloog Aleksei Konjuhhov (komi), etnograafid Ildiko Lehtinen (soome) ja Zinaida Strogalštšikova (vepsa). Töörühmades pannakse alus Tartu maailmakongressi töösuundadele.

Vahekonverentsi plenaaristungil annab konsultatiivkomitee esinaine Tatjana Klejerova ülevaate pärast 2016. aasta 7. maailmakongressi toimunud tegevusest.

Vahekonverentsi eel, 25. oktoobril osalevad vahekonverentsi delegaadid ja vaatlejad Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimuval Hõimupäevade konverentsil, mis keskendub soome-ugri rahvaste ajaloo pöördelistele sündmustele sada aastat tagasi Venemaal, aga ka kogu Euroopas. 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni ja Esimese maailmasõja lõpptulemuseks oli iseseisvate soome-ugri riikide tekkimine ja Vene NFSV koosseisu jäänud soome-ugri rahvaste rahvuslike territoriaal-autonoomiate moodustamine. Seda keerulist perioodi soome-ugri rahvaste ajaloos käsitlevad ettekannetes ja järgnevatel aruteludel ajaloolased Eestist, Soomest, Ungarist, Karjala vabariigist, Mari-, Komi-, Udmurdimaalt ja Mordvast. MTÜ Fenno-Ugria Asutuse korraldatav konverents kuulub Eesti Vabariik 100 rahvusvahelisse programmi.

Soome-ugri maailmakongressi vahekonverentsi ja sellele eelneva hõimupäevade konverentsi eestvedajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutus ja Seto Instituut. Värskas toimuvale vahekonverentsile on oodata ligi sada soome-ugri rahvaste esindajat.
Soome-ugri rahvaste maailmakongress on soome-ugri ja samojeedi rahvaste esindusfoorum, mille tegevus tugineb 1992. aastal Sõktõvkaris vastu võetud maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonile. Maailmakongressi täitevorgan on soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee, kelle kaudu on maailmakongress esindatud ka ÜRO inimõiguste komitee põlisrahvaste töörühmades. Seto rahva esindajad konsultatiivkomitees on sootskad Annela Laaneots ja Ahto Raudoja.

Maailmakongressi eesmärkide seas on arendada ja kaitsta soome-ugri rahvaste kultuure ja keeli, edendada soome-ugri rahvaste omavahelist koostööd.

Viimased uudised