Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Setomaa valdade liit andis reedel, Juliuse kalendri vana-aasta õhtul, välja aasta tegija tiitlid eelmisel aastal oma tegemistega silma paistnud inimestele.

Tiitli Setomaa Aasta Inimene 2016 pälvisid:

Viivika Kooser – seto leelopargi Hõpehelme ja Meremäe meeste ning Seto Miih´i Summa vedamise ja toetamise eest;

Helju Majak – Petseri seto seltsi elushoidmise eest;

Ilmar Vananurm – 70 aasta jooksul seto kultuuri hoidmisele ja tutvustamisele pühendumise eest;

Vello Lõvi – Setomaa elu edendamise eest oma 60 eluaasta jooksul;

Ingrit Kala – Setomaale oma klassi rattaorienteerumise maailmameistri tiitli toomise eest;

Jalmar Vabarna- Treski küüni avamise, kultuurihuviliste inimeste Setomaale toomise ja muusikategevusega setosid üle maailma tutvustamise eest;

Rein Järvelill – Setomaa arengu ja ühinemise heaks tehtud pikaajalise töö eest;

Karin Sonts – Mikitamäe hariduselu arendamise ja seto keele ja kultuuri koolis püsimise eest;

Rein Zaitsev – Värska kooli juhtimise ja koolis seto keele ja kultuuri püsimise eest;

Ülle Orhidejeva – Misso koolis seto keele ja kultuuri õpetamise eest;

Mainer Järvelill – Meremäe kooli kui aktiivse Eesti ettevõtliku kooli eestvedamise eest;

Ülempreester Viktor Ivask – Obinitsa kiriku renoveerimise korraldamise eest. Ta teenib kiriku ja külade tsässonapühadel, panustab kogukonna ellu ka väljaspool kirikut;

Preester Peeter Uibo – kirikus ja külade tsässonapühadel teenimise eest;

Preester Andreas Põld – Värska ja Saatse kiriku renoveerimise eest;

Preester Tihhon Tammes – Võõpsu kirikus teenimise ja Võõpsu kogukonna ellu panustamise eest;

Setomaa Aasta Tegu 2016 laureaadid on:

Sigre Andreson – Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu IX käsitööettevõtluse foorumi korraldamise eest Setomaal;

Värska sanatoorium – ravikorpuse balneoteraapiakeskuseks ümberehitamise eest;

Seto Jõulumaa käivitamine – juba kaks aastat on see pakkunud rõõmu väikestele ja suurtele ja toonud külalisi Setomaale ka talvel;

Leelopark Helmekaala – 30 aastase järjestikuse tegutsemise eest;

Obinitsa pensionäride selts – aktiivse tegutsemise eest, mis on aidanud hoida elu sees nii Obinitsas kui ümberkaudsetes külades;

Maia Vassiljevna Vassiljeva – Petseri äri-inkubaatori käivitamise ja juhtimise eest;

Mikitamäe köieveo meeskond – Eesti valdade 24. suvemängudelt Setomaale III koha toomise eest;

Seto Talumuuseum ja Saatse seto muuseum – muuseumide põnevamaks muutmine aktiivsete tegevuste pakkumise, leelopäeva korraldamise, kostipäeval ja teistel üritustel aktiivse osalemisega ja Saatses leelotoa loomise eest;

Setomaa Aasta Sõbra 2016 tiitli pälvisid:

Evelin Urm – setopärase kujunduse tegemise eest Seto Pitsi päevade näitusele, Seto käsitöö näitusele Tallinnas, käsitöönäitusele Petseri seto majas, veebilehtedele ja plakatitele;

Jüri Adams – Seto valla tekkimise õigusliku aluse loomisele kaasaaitamise eest;

Hanno Pevkur – Setomaa arengule kaasaaitamise eest;

Setomaa Aasta Sporditegu 2016 tiitli pälvis

Team Kudre – heade tulemuste eest orienteerumise tiitlivõistlustel.

Lõunaeestlane

Viimased uudised