Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja Noorteamet avalikustas eksamite infosüsteemis (EIS) sellekevadised riigieksamite tulemused.

Ameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa sõnul sujus eksamiperiood kenasti. „Taas tehti kõvasti tööd ja meil on järjekordne kinnitus, et meie õpilased ja koolid on heal tasemel. Tänased abituriendid olid osaliselt distantsõppel, nende gümnaasiumiõpingute aja sisse jäi eriolukord ja nad pidid oma õpiharjumused ümber kujundama ning uut moodi teadmisi omandama,“ rääkis ta.

Gümnaasiumi lõpetajatel oli võimalus sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeleeksam.

Haridus- ja Noorteamet hindas kokku ligi 23 000 eksamitööd. „Saame öelda, et eesti keele õpet pole distantsõpe väga palju mõjutanud. Inglise keele riigieksami tulemused on mõnevõrra langenud, kuid rõõmustab, et rahvusvahelisel inglise keele eksamil on üle 80 protsendi eksamitegijatest saanud  riiklikus õppekavas nõutust kõrgema ehk C1–C2-keeleoskuse taseme. Matemaatika keskmine tulemus on veidi langenud, siin võib rolli mängida asjaolu, et kui 2021. aastal oli eksami sooritamine vabatahtlik ja eksamile otsustasid tulla need, kes end aines tugevamalt tundsid, siis sellel kevadel oli eksam kõigile lõpetajatele kohustuslik. See kajastub ka eksami tulemustes,“ kommenteeris Püüa esialgseid riigieksamite tulemusi.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10126 eksamitegijat, kellest 8227 on gümnaasiumiõpilased, 1452 kutseõppeasutuste õpilased ja 447 on keskhariduse omandanud varem.

Riigieksamite esialgsed tulemused

Tegemist on riigieksamite esialgsete tulemustega. Eksamite kokkuvõttev statistika ja põhjalikud analüüsid avalikustab Haridus- ja Noorteamet sügisel.

Eesti keele riigieksam

Eksami keskmine tulemus on sel aastal 60,5 punkti ja eksamit tegi 7051 eksamitegijat. Maksimumtulemuse ehk 100 punkti said sel korral 5 eksamitegijat.

Eesti keele teise keelena riigieksam

Eksamit tegi sel aastal kokku 2372 eksamitegijat, eksami keskmine tulemus on 55,9 punkti. Riigieksamil sai 60 protsenti maksimumtulemusest 1196 õpilast ehk 50,4 protsenti eksami sooritanutest. Neile väljastatakse ka B2-taseme tunnistus. 100 punkti said 2 eksamitegijat.

Matemaatika riigieksam

Matemaatikas oli võimalik sooritada kitsa või laia matemaatika kursustel põhinev riigieksam. Kitsa matemaatika eksami tegi 3926 ja laia matemaatika eksamit 4738 eksamitegijat. Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus on 32,2 punkti ja laia matemaatika 55,5 punkti. 100 punkti sai kitsa kursuse matemaatika eksamil 5 ja laia matemaatika eksamil 23 eksamitegijat.

Võõrkeele eksamid

Võõrkeele eksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või rahvusvahelise inglise keele eksami ning sooritada kas prantsuse või saksa keele rahvusvahelise eksami.

Inglise keele riigieksamil osales 4015 eksamitegijat, kellest B1-taseme saavutas 28,6 ja B2 taseme 47,5 protsenti. Eksami keskmine tulemus on 66,5 punkti. 100-punktilise tulemuse sai 4 eksamitegijat.

Rahvusvahelisel inglise keele eksamil Cambridge C1 Advanced osales õppeaasta jooksul 4439 õpilast. C1- või kõrgema taseme saavutas 3630 õpilast ehk 81,8 protsenti eksamitegijatest.

Rahvusvahelist võõrkeele eksamit, mis on võrdsustatud võõrkeele riigieksamiga tegi prantsuse keeles 237 ja saksa keeles 57 eksamitegijatest.

Vene keele rahvusvahelist eksamit sel aastal ei korraldatud. Õpilased said sooritada vene keele võõrkeelena riigieksami B1-tasemel. Eksami sooritas 157 õpilast. Eksami keskmine tulemus oli 80,9 punkti. Maksimumtulemust ei saavutanud ükski eksamisooritaja.

Apellatsiooniperioodil saab eksamitöödega tutvuda 28. juunini eksamite infosüsteemis (EIS) või eelnevalt registreerudes Haridus- ja Noorteametis kohapeal. Apellatsioone saab esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile viie tööpäeva jooksul alates eksamitulemuse teatavaks tegemisest.

Lisainfot töödega tutvumise ja apellatsioonide esitamise kohta leiab ameti kodulehelt https://harno.ee/uudised/riigieksamitoodega-tutvumine-ja-apelleerimine-0.

Lisainfo riigieksamite kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt aadressil harno.ee/riigieksamid.

Taustainfo: 2018-2022 eksamitulemused

Aasta Riigieksam Eksamitegijaid Keskmine tulemus 100 punkti saajaid B2 taseme saavutanud
2018 Eesti keel 6529 62,2 3  
2019 Eesti keel 6679 62,0 7  
2020 Eesti keel 6027 61,6 7  
2021 Eesti keel 6538 60,3 4  
2022 Eesti keel 7051 60,5 5  
2018 Eesti keel teise keelena 2037 63,4 7 1246 (61,2%)
2019 Eesti keel teise keelena 2329 63,5 16 1367 (58,7%)
2020 Eesti keel teise keelena 1779 67,8 6 1233 (69,3%)
2021 Eesti keel teise keelena 2251 63,5 4 1363 (60,6%)
2022 Eesti keel teise keelena 2372 55,9 2 1196 (50,4%)
2018 Matemaatika (kitsas) 3707 37,4 8  
2019 Matemaatika (kitsas) 3718 36,4 2  
2020 Matemaatika (kitsas) 2356 36,4 1  
2021 Matemaatika (kitsas) 2420 43,2 5  
2022 Matemaatika (kitsas) 3926 32,2 5  
2018 Matemaatika (lai) 4116 55,6 37  
2019 Matemaatika (lai) 4466 51,1 39  
2020 Matemaatika (lai) 4256 51,0 13  
2021 Matemaatika (lai) 4247 49,8 22  
2022 Matemaatika (lai) 4738 55,5 23  
          B1 taseme saavutanud
2022 Vene keel võõrkeelena riigieksam B1-tasemel 157 80,9 0 Taset ei määrata

 Taustainfo: 2018-2022 inglise keelel eksamitulemused

Aasta Eksamitegijaid Keskmine tulemus 100 punkti saajad B1-taseme saavutas B2-taseme saavutas
2018 6189 74,7 12 1484 3854
2019 6540 71,8 10 1667 3721
2020 ei toimunud
2021 3071 69,4 0 1214 1426
2022 4015 66,5 4 1148 1906

Viimased uudised