Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja Noorteamet avalikustas eksamite infosüsteemis (EIS) sellekevadised gümnaasiumi riigieksamite tulemused.

Ameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa tunnustab kõiki abituriente tubli soorituse eest, sest oli ju nende jaoks tegu esimeste riiklike eksamitega.

„Esimesel koroona-aastal, mil tänavused abituriendid lõpetasid põhikooli, ei saanud eriolukorra tõttu lõpueksameid korraldada ning seetõttu neil varasemat tõsist eksamikogemust ei olnudki. Riigieksamitulemused aga näitavad, et meie noored on õpihimulised ja võimekad rasketest aegadest hoolimata,” rääkis Püüa ning lisas, et ühelgi varasemal aastal riigieksamite korraldamise 27-aastases ajaloos ei ole olnud nii palju maksimumpunte saanuid noori, kui sel kevadel. „Kogunisti 120 gümnasisti said ühel kolmest riigieksamist 100 punkti, neist 108 matemaatika eksamil,” rõõmustas Püüa.

Gümnaasiumi lõpetajatel oli võimalus sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeleeksam.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10324 eksamitegijat, kellest 8418 on gümnaasiumiõpilased, 1524 kutseõppeasutuste õpilased ja 382 on keskhariduse varem omandanud. Eelmisel aastal oli eksamitegijaid 10126, kellest 8227 olid gümnaasiumiõpilased, 1452 kutseõppeasutuste õpilased ja 447 olid keskhariduse varem omandanud.

Riigieksamite esialgsed tulemused

Tegemist on riigieksamite esialgsete tulemustega. Eksamite kokkuvõttev statistika ja põhjalikud analüüsid avalikustab Haridus- ja Noorteamet sügisel.

Eesti keele riigieksam

Eksami keskmine tulemus on sel aastal 55,7 ja eksamit tegi 7220 eksaminandi. 100-punktise tulemuse saavutas sel korral üks eksamitegija.

Esmase tulemuste analüüsi järgi on näha langustrendi nii lugemis- kui kirjutamisülesannete tulemustes. Ka riigieksami hindajad on oma tagasisides sellele tähelepanu pööranud.

Eesti keele teise keelena riigieksam

Eksamit tegi sel aastal kokku 2483 noort, eksami keskmine tulemus on 57,9 (2022. a 55,9). Riigieksamil sai 60% maksimumtulemusest 1284 õpilast ehk 51,7%, kellele väljastatakse B2-taseme tunnistus. (2022. a saavutas 1199 õpilast ehk 50,5% B2-taseme). Eksamil sai 100 punkti üheksa eksamitegijat. Eelmise aasta eksamiga võrreldes on tõusnud nii keskmine tulemus kui B2-keeleoskustaseme saavutanute hulk.

Kui varasemate aastate eksamitulemusi võis mõjutada distantsõpe, siis 2022/2023. õppeaastal toimus õppetöö tavapärastes tingimustes ehk sarnaselt pandeemiaeelse ajaga.

Matemaatika riigieksam

Matemaatikas oli võimalik sooritada kitsa või laia matemaatika kursustel põhinev riigieksam. Kitsa matemaatika eksami tegi 3993 ja laia matemaatika eksami 4879 eksaminandi.

Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus on sel aastal 33,6 ja laia matemaatika eksami keskmine tulemus 59,6. 100 punkti saavutas kitsa kursuse matemaatika eksamil neli inimest ja laia matemaatika eksamil 104.

Võrreldes eelmise õppeaastaga on keskmine tulemus laia kursuse eksamil paranenud 4,1 punkti võrra ja kitsa kursuse eksamil saavutati keskmiselt 1,4 punkti võrra parem tulemus. Oma rolli mängis selles ka see, et selle aasta eksamitegijad said rohkem olla kontaktõppel.

Võõrkeele eksamid

Võõrkeele eksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või rahvusvahelise inglise keele eksami ning sooritada kas prantsuse või saksa keele rahvusvahelise eksami.

Inglise keele riigieksamil osales 3980 noort, kellest saavutas B1 taseme 29,5% ja B2 taseme 50,8%. Eksami keskmine tulemus on 68,6%. 100-punktilise tulemuse sai üks eksamitegija.

Sel aastal kasvas nii B1 kui ka B2 taseme saavutanute hulk. (2022 a. saavutas B1-taseme 28,6% ja B2-taseme 47,5% sooritajatest).

Rahvusvahelisel inglise keele eksamil Cambridge C1 Advanced osales õppeaasta jooksul kokku 4892 õpilast. C1 või kõrgema taseme saavutas 4065 õpilast ehk 83,1% eksami sooritajatest.

C1 või C2 taseme saavutanute suur hulk näitab, et märkimisväärne osa õpilasi ületab gümnaasiumi lõpuks õppekavas seatud eesmärgi jõuda võõrkeeles B2 tasemele, mis on suurepärane tulemus. Samas aga valisid C1 Advanced eksami 827 õpilast, kes hindasid oma keeleoskust kõrgemaks, kui see tegelikult oli ja oleksid pidanud osalema inglise keele riigieksamil.

Rahvusvahelist võõrkeele eksamit, mis on võrdsustatud võõrkeele riigieksamiga tegi prantsuse keeles 231 ja saksa keeles 60 õpilast.

100 punkti said riigieksamil kokku 120 noort. Riigieksamil maksimumtulemuse saanud on oodatud 27. juunil Haridus- ja Noorteameti korraldatavale tänuüritusele „100 punkti peole“.

Apellatsiooniperioodil saab eksamitöödega tutvuda 26. juunini elektrooniliselt eksamite infosüsteemis (EIS) või eelnevalt registreerudes Haridus- ja Noorteametis kohapeal.

Apellatsioone saab esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile viie tööpäeva jooksul alates eksamitulemuse teatavaks tegemisest. Täpsema info töödega tutvumise ja apellatsioonide esitamise kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid.

Lisainfo riigieksamite kohta leiab ameti kodulehelt aadressil harno.ee/riigieksamid.

Taustainfo: 2018-2023 eksamitulemused

Aasta Riigieksam Eksamitegijaid Keskmine tulemus 100 punkti saajaid B2 taseme saavutanud
2018 Eesti keel 6529 62,2 3  
2019 Eesti keel 6679 62,0 7  
2020 Eesti keel 6027 61,6 7  
2021 Eesti keel 6538 60,3 4  
2022 Eesti keel 7051 60,5 5  
2023 Eesti keel        
2018 Eesti keel teise keelena 2037 63,4 7 1246 (61,2%)
2019 Eesti keel teise keelena 2329 63,5 16 1367 (58,7%)
2020 Eesti keel teise keelena 1779 67,8 6 1233 (69,3%)
2021 Eesti keel teise keelena 2251 63,5 4 1363 (60,6%)
2022 Eesti keel teise keelena 2372 55,9 2 1196 (50,4%)
2023 Eesti keel teise keelena 2483 57,9 9 1284 (51,7%)
2018 Matemaatika (kitsas) 3707 37,4 8  
2019 Matemaatika (kitsas) 3718 36,4 2  
2020 Matemaatika (kitsas) 2356 36,4 1  
2021 Matemaatika (kitsas) 2420 43,2 5  
2022 Matemaatika (kitsas) 3926 32,2 5  
2023 Matemaatika (kitsas) 3993 33,6 4  
2018 Matemaatika (lai) 4116 55,6 37  
2019 Matemaatika (lai) 4466 51,1 39  
2020 Matemaatika (lai) 4256 51,0 13  
2021 Matemaatika (lai) 4247 49,8 22  
2022 Matemaatika (lai) 4738 55,5 23  
2023 Matemaatika (lai) 4879 59,6 104  

 Taustainfo: 2018-2023 inglise keele eksamitulemused

Aasta Eksamitegijaid Keskmine tulemus 100 punkti saajad B1-taseme saavutas B2-taseme saavutas
2018 6189 74,7 12 1484 (24%) 3854 (62,3%)
2019 6540 71,8 10 1667 (25,5%) 3721 (56,9%)
2020 ei toimunud
2021 3071 69,4 0 1214 (39,5%) 1426 (46,4%)
2022 4015 66,5 4 1148 (28,6%) 1906 (47,5%)
2023 3980 68,6 1 1175 (29,5%) 2023 (50,8%)

Viimased uudised