Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas välja Raadi (Tartu, Raatuse 110) ja Taara (Võru, Kose tee 3a) linnakutes valminud universaalhallide kunstikonkursside võidutööd. Raadi linnaku kunstikonkursi võitis osaühing Kaaren teosega „Väli“ (Pille Ernesaks) ning Taara linnaku kunstikonkursi osaühingute Tuumik Stuudio ja Tohuto teos „Tasakaal“ (Martin Eelma, Marje Eelma, Kärt Maran).

Kunstikonkursi eesmärgiks oli leida sobivaimad kunstiteosed Raadi ja Taara linnakutes 2022.aastal valminud universaalhallidesse. Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann ütles, et mõlemad võidutööd erinevad, kuid toovad välja ühise väärtused, milleks on koostöö ja tasakaal, mis omavad  kaitseväes suurt jõudu. „Mõlemad teosed mõjuvad neis askeetlikes ruumides selgelt tasakaalustavalt, samas ideaalselt täites tühimiku, mis seintel ilma kunstiteosteta oleks. Tõepoolest, iga halli sisenejat tervitavad kujundid, milledest moodustub tervikpilt. See tervikpilt ütleb meile, et koostöövalmidus kaitseväes püsib kui iga inimene eraldi panustab ühtse eesmärgi nimel,“ lisas staabiveebel Harkmann.

Eesti Kunstnike Liidu liige Vano Allsalu märkis, et teosed „Väli“ kui ka „Tasakaal“ esindavad omal isikupärasel moel konkreetset vormikeelt, mis on ühteaegu elegantne ja samas resoluutne ja jõuline. „Teose „Tasakaal“ puhul toimub see läbi minimalistliku kujundi ning tasapinnast sündiva ruumilisuse illusooni, „Väli“ toob digitaalse kamuflaaži teema mänguliselt ja esteetiliselt tundlikul moel kunsti tasandile. Mõlemad teosed astuvad ruumilise situatsiooniga konstruktiivsesse dialoogi ning pakuvad nii Raadi kui Taara linnakus tegutsejatele lisaks silmailule loodetavasti ka killukese mõtteainet kaasaegse kunsti osas,“ lisas Vano Allsalu.

RKIK lõuna portfellijuht ning kunstikonkursi žürii liige Mart Salusaar märkis, et mõlemad teosed on planeeritud universaalhallidesse ning kunstiteoste summa on kujunenud ehitusmaksumusest vastavalt kunstiteose tellimise seadusele. Ta lisas, et otsitav kunstiline ideelahendus pidi lähtuma nii hoonete välis- kui ka sisearhitektuursest lahendusest, et sobituda antud ruumilisse keskkonda nii oma materjalide valiku kui ka teemakäsitluse poolest.

Konkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on Raadi linnaku puhul ligikaudu 7200 eurot ning Taara linnaku puhul 13000 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Taara ja Raadi linnakute preemiafondi suurus mõlema osa puhul on kokku 1200 eurot. Teise koha preemia suurus on 700 eurot ning kolmanda koha preemia suurus on 500 eurot.

Tartu Raadi linnakus tegutsevad erinevad kaitseväe üksused (Kaitseväe akadeemia, 2. jalaväebrigaad). Linnakus on lisaks universaalhallile hiljuti valminud  uus spordiväljak, käsivõitlusala, jõulinnak.

Võru Taara linnakus asub 2. jalaväebrigaad ja Kaitseväe Akadeemia kutseõppehoone. Lisaks ajateenijate kasarmud, sõduri- ja staabihooned, söökla, tegevväelaste kasarmu, tehnikapark, universaalhall, spordiväljak, käsivõitlusala, jõulinnak, autopesula, varjualused jne.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on Kaitseministeeriumi valitsemisala taristu ja materjalide soetamisega tegelev valitsusasutus, mis asutati 2017. aastal. RKIK-i eesmärk on võimaldada kaitseväel keskenduda oma põhitegevusele ehk sõjaliste ülesannete täitmisele ning luua iga investeeritud euro eest maksimaalselt kaitsevõimet. RKIK korraldab hankeid nii kaitseministeeriumi, kaitseväe kui ka teiste valitsemisala asutuste tarbeks ning haldab ja arendab nende kinnisvara. Alates 2022.a valmistab asutus ette riigikaitseülesandeid ja määrab sundkasutusi  kõikidele asjadele, mis on seotud riigikaitseliste ülesannetega. Riigikaitse arendamiseks soetatakse igal aastal üle 350 miljoni euro eest tooteid ja teenuseid ning arendatakse ja hoitakse töökorras taristut rohkem kui 70 miljoni euro ulatuses.

Viimased uudised