Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

 

Eile kinnitati ametisse 14 regionaalhalduse osakonna maakondliku talituse juhti. Talituse juhid valis välja konkursikomisjon. Regionaalhalduse osakond ja selle talitused alustavad tööd 2. jaanuaril 2018.

Lõuna-Eestis said talituse juhtideks Toomas Piirmann Võrumaal, Raul Tohv Põlvamaal ja Tõnis Lass Valgamaal.

„Uus aasta algab teisiti. Maavalitsused suletakse ning selle ülesanded jagatakse riigiasutuste ja omavalitsuste vahel ära,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Osa maavalitsuste ülesandeid võtab üle rahandusministeeriumisse loodav osakond, mille talitused hakkavad paiknema igas maakonnas. Regionaalhalduse osakonna talituste tööd hakkavad eest vedama talituste juhid. Nende leidmiseks korraldasime avaliku konkursi ning kui võtta arvesse kõik talitused, siis juhikandidaate oli kokku lausa 268. Usun, et leidsime talitustele tugevad juhid ning uuest aastast saavad need tõrgeteta tööle asuda.“

Uue loodava osakonna põhiülesanneteks on:

  • kohalike omavalitsuste nõustamine;
  • haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine;
  • arvamuste andmine maakonda puudutavates valdkondlikes poliitikates, regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamises osalemine;
  • maakonnaplaneeringute ja riigi eriplaneeringute koostamise korraldamine;
  • järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste planeeringute üle ja kohalike omavalitsuste nõustamine planeeringute küsimustes;
  • riigi teenuste osutamise koordineerimine maakonnas;
  • järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas.

Regionaalhalduse osakonna maakondlikes talitustes hakkavad sõltuvalt maakonnast töötama 3–7 töötajat. Kokku alustab osakonna koosseisus uuest aastast tööd 67 inimest (võrdluseks: maavalitsustes oli 01.01.2017 seisuga kokku 477 töötajat). Igas maakondlikus talituses hakkab tööle talituse juhataja ja enamasti ka planeerijad ning arhivaarid. Lisaks on osakonnas eri piirkondades kuus kohalike omavalitsuste nõunikku, kaks omandireformi peaspetsialisti, kelle tööalaks saab reeglina mitu maakonda ning maakondliku arendustegevuse nõunik (asukohaga Pärnus), kelle tööpiirkond on kogu Eesti. Uue regionaalhalduse osakonna juhatajaks saab Väino Tõemets.

Talitused kuuluvad rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna koosseisu ning maakondlikel talitustel pole oma eraldiseisvat laialdast otsustuspädevust ja eelarvet. Talituse juht ei ole uus maavanem, maavanemate rolli täitmist maakonna tasandil alates 1. jaanuarist 2018 enam ei toimu.

Maakond Kandidaate talituse juhi kohale Talituse juht alates 2. jaanuar 2018 Töötajad talituses
Harjumaa 36 Leevi Laever 6 (talituse juhataja, 3 planeeringute peaspetsialisti, KOV nõunik, omandireformi peaspetsialist)
Hiiumaa 8 Ants Orav 3 (talituse juhataja, planeeringute peaspetsialist, arhivaar)
Jõgevamaa 15 Taivo Tali 4 (talituse juhataja, 2 planeeringute peaspetsialisti, arhivaar)
Järvamaa 10 Aivo Toomistu 4 (talituse juhataja, KOV nõunik, 2 arhivaari)
Läänemaa 14 Neeme Suur 4 (talituse juhataja, KOV nõunik, regionaalplaneerimise nõunik, arhivaar)
Lääne-Virumaa 16 Tarmo Mikkal 5 (talituse juhataja, KOV nõunik, planeeringute peaspetsialist, 2 arhivaari)
Põlvamaa 20 Raul Tohv 3 (talituse juhataja, planeeringute peaspetsialist, arhivaar)
Pärnumaa 18 Kalev Kaljuste 4 (talituse juhataja, planeeringute järelevalve nõunik, planeeringute peaspetsialist, maakondliku arendustegevuse nõunik)
Raplamaa 12 Andrus Saare 3 (talituse juhataja, 2 planeeringute peaspetsialisti)
Saaremaa 8 Jaan Leivategija 4 (talituse juhataja, KOV nõunik, 2 arhivaari)
Tartumaa 40 Jaan Õunapuu 7 (talituse juhataja, 2 planeeringute peaspetsialisti, ruumilise planeerimise analüütik, 3 arhivaari)
Valgamaa 14 Tõnis Lass 3 (talituse juhataja, planeeringute peaspetsialist, arhivaar)
Viljandimaa 17 Erich Palm 5 (talituse juhataja, 2 planeeringute peaspetsialisti, 2 arhivaari)
Võrumaa 23 Toomas Piirmann 5 (talituse juhataja, KOV nõunik, planeeringute peaspetsialist, omandireformi peaspetsialist, arhivaar)
Ida-Virumaa 16 Tehakse uus konkurss 5 (talituse juhataja, planeeringute peaspetsialist, 3 arhivaari)

Viimased uudised