Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tervise Arengu Instituut (TAI) viib juba kuuendat aastat läbi tõenduspõhist vanemlusprogrammi „Imelised aastad“, mille eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla laste kasvatamise väljakutsetega.

Sel sügisel on lapsevanematel üle Eesti võimalus osaleda 60 baaskoolituse grupis, lisaks jätkavad kevadel eriolukorra tõttu pausile pandud 9 gruppi ning 2 jätkukoolituse gruppi vanematele, kes on baaskoolituse juba läbinud.

Programm „Imelised aastad“ on rahvusvaheline koolituste süsteem, mis on kasutusel paljudes riikides ja tõendatult aidanud vähendada laste käitumisprobleeme. 4-kuuline programm on suunatud 2-8 aastaste laste vanematele ning seda viiakse ellu koostöös kohalike omavalitsustega üle Eesti. „Koolitustel omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega. Meil on hea meel näha, et üha rohkem kohalikke omavalitsusi on valmis panustama oma laste ja perede heaolusse läbi koolitusvõimaluste pakkumise,“ selgitas Ly Kasvandik, TAI perede ja vanemahariduse valdkonnajuht.

Kaks korda aastas on kohalikel omavalitsustel võimalus taotleda kuni 50 protsenti toetust (Ida-Viru ja Kagu-Eestis maakondades kuni 75 protsenti) grupi läbiviimiseks oma linnas või vallas. Osalevate omavalitsuste ning läbiviidavate gruppide arv on pidevalt kasvav. Näiteks, kui programmi alguses 2015. aastal toimus üle Eesti kokku 15 gruppi kolmes omavalitsuses, siis 2020. aastal on neid juba 115 gruppi 65 omavalitsuses. Kokku on koolitustel osalenud 2753 lapsevanemat. Käesoleval aastal lisandus rekordiliselt 12 uut omavalitsust, kes alustasid esmakordselt „Imeliste aastate“ vanemlusprogrammiga.

Programmi „Imelised aastad“ on oodatud osalema nii vanemad, kelle lastel on ilmnenud käitumisprobleemide esmased ja kerged sümptomid. Samuti on oodatud vanemad, kelle lastel on avaldunud kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime jne. Põhiprogrammi pakutakse lapsevanematele nii eesti kui ka vene keeles.

Rohkem teavet sügisel toimuvate koolituste kohta: https://terviseinfo.ee/et/projektid/vanemlusprogramm-imelised-aastad/koolitused ning programmist üldisemalt: https://terviseinfo.ee/et/projektid/vanemlusprogramm-imelised-aastad

Viimased uudised