Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: ltn Sander Mändoja

Käesoleval nädalal asus erinevates väeosades üle Eesti teenistusse ligi 900 ajateenijat, kes alustasid kaheksakuulist väljaõpet, mille läbides arvatakse nad reservüksuste reakoosseisu.

„Alguses võib sõduritel raske olla – harjuda uue keskkonnaga, uute toakaaslastega, varustusega, füüsilise koormusega. Aga ma olen kindel, et sel nädalal Jõhvi linnakusse tulnud noored saavad hakkama. Igal juhul tahet, julgust ja pealehakkamist on neis piisavas koguses ning kaheksa kuu pärast saab Eesti reservarmee jõulist täiendust,“ ütles 1. jalaväebrigaadi Jõhvi linnakus sõduri baaskursust korraldava tankitõrjekompanii ülem kapten Ragnar Rannamets.

Värsked ajateenijad asusid teenistusse 1. ja 2. jalaväebrigaadis, küberväejuhatuses, toetuse väejuhatuses ja erioperatsioonide väejuhatuses. Järgmistel päevadel alustatakse kolmekuulist baasoskuste kursust, mille käigus omandavad ajateenijad põhilised teadmised üksikvõitleja jalaväetaktikast, liikumisviisidest, maskeerimisest, relva kasutamisest, käemärkidest, välitingimustes toitumisest ja sidepidamise reeglitest.

Kaheksakuulise ajateenistustsükli neljandal ja viiendal kuul omandab ajateenija ühe paljudest kaitseväe poolt pakutavatest erialadest, millega kaasneb erialarelvade õpe. Märtsist maini õpitakse tegutsemist erinevates lahinguliikides jao, rühma ning kompanii koosseisus. Ajateenistuse kulminatsiooniks saab osalemine järgmisel aastal toimuval suurõppusel Siil.

Kokku kutsutakse ajateenistusse kolmel korral aastas: aasta alguses ja suvel algava üheteistkümnekuulise ajateenistuse käigus õpetatakse välja reservüksuste autojuhid ja juhtivkoosseis. Sügisel kutsutakse kaheksaks kuuks ajateenistusse tulevaste reservüksuste rivikoosseis.

Viimased uudised