Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

SEB panga läbi viidud uuringu kohaselt prognoosib vaid 8 protsenti Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõtetest alanud aastaks käibekasvu, enam kui kolmandik kardab aga käibelangust. Eestis keskmisena prognoosib olulist käibekasvu 13 protsenti Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest. 

Kui maakondade lõikes on kõige optimistlikumad Raplamaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE), kus käibekasvu ennustab 22 protsenti siis Valgamaa ettevõtted on oma prognoosides kõige pessimistlikumad ning koguni 42 protsenti kardab käesoleval aastal käibelangust.

Optimistlikumad ollakse tööstussektoris, kuid õitsev piirikaubandus valmistab suurt muret kaubandus- ja majutus- ning toitlustussektorile. Kui näiteks Harjumaa kaubandusettevõtted ennustavad 19 protsenti käibekasvu, siis Valga-, Võru-, ja Põlvamaa kaupmehed kasvu ei näe ning koguni 62 protsenti ennustavad käivete jätkuvat kukkumist.

Kaks kolmandikku ehk 75 protsenti Eesti ettevõtetest plaanib 2018. aastal keskenduda kohalikule turule ning vaid 8 protsenti plaanib laienemist uutele turgudele ning sedagi põhiliselt lähiümbruses Baltikumis ning Skandinaavias. Valga-, Võru-, ja Põlvamaa ettevõtted on keskmisest märksa aktiivsemad eksportijad ning uute turgude avamist või laienemist olemasolevatel planeerivad 19 protsenti küsitletutest.

Madalad ootused käibenumbrite osas peegelduvad ka ettevõtete investeerimisvalmiduses, milles on aastaga toimunud enneolematu langus. Kui möödunud aastal planeeris üle 30 000 euro suurusi lisainvesteeringuid 17 protsenti  Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõttetest, siis alanud aastal on nende ettevõttete osakaal vaid 6 protsenti. Suuremaid investeeringuid planeerivad siiski tööstus-, põllumajandus-, ja metsandussektori ettevõtted.

Vaatamata pessimismile käibenumbrite osas ning vaoshoitusele investeerimisel, planeerivad ometi 12 protsenti Põlva-, Võru-, ja Valgamaa ettevõtetest värvata käesoleval aastal ka uusi töötajaid. Kõige tagasihoidlikumad on Põlvamaa tööandjad, kellest koguni 92 protsenti ei plaani mingisuguseid muudatusi oma töötajate arvus, sealjuures suhtuvad sealsed VKE-d oluliselt leigemalt välistööjõu värbamisse, mida peab atraktiivseks vaid 4 protsenti sealsetest ettevõtetest. Naabermaakondades küündib sama näitaja 11 protsendini.

Lõuna-Eesti ettevõtted on küllaltki avatud innovatsioonile ning oma toote- või teenuse arendamist ja ärimudeli ümbervaatamist plaanivad käesoleval aastal 71 protsenti Põlva-, Võru- ja Valgamaa küsitletutest. 39 protsenti VKE-dest on võtnud eesmärgiks arendada oma teenuseid ja tooteid ning viiendik vastanutest plaanib panustada töötajate täiendkoolitusse. Pea pool piirkonna ettevõtetest (47 protsenti) plaanib alanud aastal oma majandustegevust digitaliseerida.

Kahetsusväärsel kombel pole vastutustundliku ettevõtluse (panustamine töötajatesse ja kogukondadesse, vastutustundlik äritegevus) ning loodusressursside kasutamise põhimõtted Eesti VKE-de jaoks enam nii olulised kui varasematel aastatel ning sarnast tendentsi on märgata ka Valga-,
Võru-, ja Põlvamaal.

 SEB Grupp korraldas kuuendat aastat järjest Baltimaades uuringu, millega kaardistati väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootusi majandusaastaks 2018. Baltimaade majandusbaromeetri (Baltic Business Outlook) uus väljaanne teeb projektist kokkuvõtteid ja tutvustab üle 4276 eelmisel sügisel uuringus osalenud Balti VKE vaateid. Eestist osales uuringus 1565 VKE-d, Valga-, Võru-, ja Põlvamaalt 113 ettevõtet. Uuringuga saab tutvuda siin.

Viimased uudised