Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

väikefirmad

Põlva-, Valga- ja Võrumaa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) plaanivad tänavu teiste maakondade ettevõtetega võrreldes rohkem investeerida, näitab SEB uuring „Baltimaade ettevõtlusbaromeeter”.

„Põlva, Valga ja Võru maakondade VKE-de investeerimisplaanid on Eesti lõikes suurimad – 45 protsenti vastanud ettevõtetest plaanib teha investeeringuid,” ütles SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen.

Kuni 10 000 euro suuruseid investeeringuid kavandab 21 protsenti ning üle 30 000 euro suuruseid investeeringuid kavandab 17 protsenti VKE-dest. „Uuringule tuginedes saab öelda, et need on Eesti kõrgeimad näitajad,” lisas Leppänen.

Uuringu kohaselt on 8 protsenti Põlva, Valga ja Võru maakonna VKE-dest optimistid ehk nad ootavad sel aastal üle 15 protsendi ulatuvat käibekasvu ning pessimiste ehk käibelangust prognoosivaid ettevõtteid on veidi alla kolmandiku.

Suund kohalikule turule

Küsitletud Eesti ettevõtetest 64 protsenti plaanib efektiivsust parandada kas toodete või teenuste arendamise, töötajate koolitamise, ärimudeli muutmise või muude arendustegevustega. Põlva-, Valga ja Võrumaa näitaja on sellest veidi kõrgemal tasemel (68%). Kolme maakonna ettevõtted peavad kõige olulisemaks innovaatiliseks tegevuseks toodete või teenuste arendamist (49%).

Põlva, Valga ja Võru maakonna VKE-dest 12 protsenti kavatseb minna uutele turgudele või laieneda olemasolevatel, mis on Eesti keskmisest (24%) märgatavalt väiksem. Uuringu kohaselt plaanib 85 protsenti maakondade väikeettevõtetest keskenduda peamiselt kohalikule turule.

Töötajaid kavatseb juurde võtta 13 protsenti Põlva-, Valga- ja Võrumaa ettevõtetest, samas kui Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru VKE-dest on see plaan 18 protsenti.

SEB Grupp viis viiendat aastat järjest Baltimaades läbi uuringu, millega kaardistati väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootusi majandusaastaks 2017. „Baltimaade ettevõtlusbaromeetri“ (Baltic Business Outlook) uus väljaanne teeb projektist kokkuvõtteid ja tutvustab 4542 eelmisel sügisel uuringus osalenud Balti VKE vaateid. Põlva-, Valga ja Võrumaal osales uuringus kokku 129 ettevõtet.

Lõunaeestlane

Viimased uudised