Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: Pexels

Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks seaduste muudatused, mis aitavad edaspidi tõkestada tõhusamalt ebaseadusliku veebisisu levikut, kaitsta paremini digiteenuste kasutajate sõna- ja teabevabadust ning ühtlustada digiteenuste nõudeid Euroopa Liidus. Muudatused on seotud EL digiteenuste määruse (DSA) nõuete täitmisega Eestis.

„Digiplatvormidel on inimeste igapäeva elus üha olulisem koht. Seetõttu on oluline, et internetis toimetades oleks tagatud turvalisus nii vabalt oma mõtete väljendamiseks ja suhtlemiseks kui internetis ostude tegemiseks. EL digiteenuste määrus vähendab kokkupuudet ebaseadusliku tegevuse ja ohtlike kaupadega. Lisaks aitab määrus tagada kasutajate põhiõiguste kaitset näiteks sel teel, et annab kasutajale õiguse teada, miks platvorm on tema loodud sisu eemaldanud või miks talle just kindlaid reklaame näidatakse. Määruse rakendamiseks Eestis oleme andnud TTJA-le  järelevalve tegemise ülesande, et Eesti kasutajate õigused ka väga suurte rahvusvaheliste platvormide juures, nagu Facebook, X või TikTok, saaks paremini kaitstud,” ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Kehtima hakkavatest nõuetest peavad kinni pidama vahendusteenuste pakkujad, kes ei ole ise edastatavat sisu loonud ega vastuta selle sisu eest, kuid võimaldavad sellele ligipääsu kasutaja taotluse alusel.

Vahendusteenused on näiteks internetiühenduse teenused, pilvteenused, otsingumootorid, digiplatvormid. Spetsiifilised hoolsuskohustused on kehtestatud veebimajutusteenustele ja eelkõige digiplatvormidele, nagu sotsiaalvõrgustikud, sisujagamisplatvormid, rakenduste poed, internetipõhised kauplemiskohad.

Digiplatvormide kohustusest on vabastatud mikro- ja väikeettevõtjad, kellel on vähem kui 50 töötajat ja kelle aastakäive või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. Digiplatvormiks ei loeta digiajalehe kommentaariumit, mille puhul on selge, et see on kõrvalteenus põhiteenusele, milleks on uudiste avaldamine kirjastaja toimetusvastutusel.

Infoühiskonna teenuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmisega tagatakse Eestis EL digiteenuste määruste nõuete täitmine. Eelnõuga pannakse TTJA-le ülesanne teha DSA määruse nõuete täitmise üle järelevalvet, vastata digiteenuste kasutajate kaebustele ning osaleda piiriüleses koostöös.

Eestis kuulub regulatsiooni alla vähemalt 144 ettevõtet, kelle suhtes tuleb järelevalvet teostada. Internetiühenduse teenuse osutajaid vähemalt 19 ettevõtet (nt Elisa, Telia, Tele2, STV); teabe talletamise teenuse pakkujaid vähemalt 70 ettevõtet (nt zone.ee, csc.ee); digiplatvorme vähemalt 55 (nt Osta.ee, Kaup24.ee, Wolt Eesti). Eestis tegutseb ligi 10 keskmise suurusega digiplatvormi, kellele DSA määrusega pandud ulatuslikumad kohustused kohalduksid.

DSA määrus seab eraldi kohustused väga suurtele digiplatvormidele, millel on Euroopa Liidus üle 45 miljoni kasutaja, näiteks Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, X, Amazon, Booking.com,  arvestades nende ulatuslikku mõju ühiskonnale. Määruse järgi on need platvormid kohustatud igal aastal hindama riske ebaseadusliku sisu levitamisele, põhiõigustele, sealhulgas sõnavabadusele, rahvatervise kaitsele, avalikule julgeolekule ja alaealistele ning kehtestama sobivad meetmed nende riskide maandamiseks.

Loe täpsemalt digiteenuste määruse nõuetest:

MKM-i veebilehelt: https://mkm.ee/ettevotlus-ja-innovatsioon/ettevotluskeskkond/digiteenuste-maarus

TTJA veebilehelt: https://ttja.ee/ariklient/ettevotlus/tarbijakaitsenouded-tegevusalale/digiteenused#dsa-regulatsioonist

Viimased uudised