Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

rõuge vald

Rõuge vallavolikogu istung toimub 7. aprillil elektrooniliselt seoses eriolukorraga, mille eesmärk on vältida inimeste füüsilisi kogunemisi.

Rõuge volikogu andis teada järgmist:

Vabariigi Valitsus otsustas 12.03.2020 korraldusega nr 76 kuulutada riigis välja eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas. Viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemisega ning sellest tingitud massilise nakatumise ohuga keelati alates 13. märtsist 2020 kõik avalikud kogunemised kuni 1. maini 2020. Kuna kehtestatud eriolukorra eesmärk on elanikkonna tervise kaitse, on Rahandusministeeriumi poolt KOV-dele antud selgituste kohaselt kohalikel omavalitsustel võimalus rakendada volikogu istungite pidamisel elektroonilisi töövorme, et vältida inimeste füüsilisi kogunemisi.

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 7. aprillil 2020 algusega kell 13.00. Istungil toimub elektrooniliselt  ja tavapärases korras Haanja rahvamajas.

Tulenevalt kehtestatud eriolukorrast peab järgima eriolukorra juhi 24.03.2020 korraldust nr 45 „Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades“.

Päevakorra projekt:

1. Rõuge Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine
Ettekandja vallavanem Mailis Koger

2. Info ärakuulamine organisatsioonidesse kuulumise kohta
Ettekandjad Rein Loik ja Katrin Urbanik

3. Rõuge Vallavalitsuse palgalisele liikmele töötasu määramine
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

4. Rõuge Vallavalitsuse palgalisele liikmele ametiauto kasutada andmine
Ettekandja volikogu aseesimees Tiit Toots

5. Nõusoleku andmine Rõuge vallale kuuluva kinnistu nr 2816641 koormamiseks reaalservituudiga
Ettekandja maaspetsialist Heidi Normann, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

6. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse määramise kord
Ettekandja arendusosakonna juhataja Aira Udras, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

7. Rõuge valla osalemine Ruusmäe küla reoveepuhasti rekonstrueerimise projektis ja omafinantseeringu garanteerimine
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

8. Ruusmäe küla reoveepuhasti võõrandamine otsustuskorras AS-le Võru Vesi
Ettekandja majandusosakonna juhataja Jane Liiv, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

9. Rõuge Vallavolikogu 26.02.2019 otsuse  nr 1-3/17 „Nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks ja keskkonnamõju hindamise mittealgatamine“ muutmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Reet Rannik, kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Aigar Kalk

10. Arvamus Kolgamäe II liivakarjääri kaevandamisloa taotluse kohta
Ettekandja keskkonnaspetsialist Reet Rannik, kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Aigar Kalk

11. Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

12. Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

13. Tindi külas Rõuge Ööbikuorg katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

14. Spordi kinnistul madalseiklusraja alla jääva maa-ala tasuta kasutusse andmine otsustuskorras
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

15. Vara tasuta avaliku kasutamise lepingu pikendamine
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

16. Revisjonikomisjoni 2020. aasta kontrollimiste tööplaan
Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Katrin Roop

17. Vallavanema info
18. Volikogu esimehe info

Volikogu määruse ja otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:
https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297

Kommentaarid

Viimased uudised