Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kümme Rõuge vallavolikogu liiget algatasid teisipäeval umbusaldusavalduse volikogu esimehe Aigar Kalgi vastu, heites talle ette suutmatust tööga toime tulla.

Umbusaldajad toovad välja kuus pattu, miks Aigar Kalk ei sobi volikogu esimeheks.

Etteheited on Postimehe andmetel järgmised:

  • Jätkuvalt saavad vallaelanikud vallavolikogus arutlusele tulevatest küsimustest teada vaid neli päeva enne volikogu istungit.
  • Volikogu komisjonide protokollid ei ole kättesaadavad enne volikogu istungit.
  • Volikogu koosolekute protokollid on vigased ja neid ei avaldata ettenähtud ajaks.
  • Volikogu esimees võtab volikogus arutusele eelnõud, mis ei vasta seadusega kehtestatud nõuetele.
  • Volikogu esimees ei kuula kriitikat, ei tunnista oma vigu.
  • Volikogu esimehel puuduvad volikogu istungi juhtimiseks vajalikud teadmised või ta rikub seaduse nõudeid sihilikult.

Umbusaldusavalduse alla kirjutanud 10 saadikut tegid ühtlasi ettepaneku, et otsustav hääletus toimuks nädala pärast, 24. septembril toimuval volikogu erakorralisel istungil. Rõuge vallavolikogus on 27 liiget. Umbusalduse avaldamiseks peab selle poolt hääletama vähemalt 14 saadikut.

Seaduse järgi kutsub volikogu istungi kokku volikogu esimees ning Kalk polnud teisipäeva õhtul kindel, millal ta nüüd istungi kokku kutsub. Kui erakorralist istungit vahepeal ei toimu, tuleb umbusaldusavaldus hääletusele oktoobris.

„Opositsioonil on pretensioonid ja arvamus, et nende asjade osas on vastutavaks isikuks volikogu esimees,” sõnas Aigar Kalk. „Asja lihtne kokkuvõte on see, et kui opositsioon ei saa oma tahtmist, siis tuleb kuidagi reageerida ja see on opositsiooni tüüpiline käitumine.”

Viimased uudised