Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

suure munamäe

Rõuge vallavolikogu saatis 25. mail Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile kirja, milles tegi ettepaneku algatada Munamäe sihtkaitsevööndi muutmine piiranguvööndiks.

Viimase aasta jooksul on Rõuge vallas asuv Eesti ja Baltimaade kõrgeim tipp, Võrumaa turismi ikooniline sümbol Suur Munamägi langenud kuuse-kooreüraski leviku ohvriks. Üraskite rünne on olnud äkiline, üsna ulatuslik ja kiire – kui 2022. aasta aprillikuus loeti kokku viis üraskikahjustusega kuuske, siis oktoobris oli neid juba vähemalt 38. Suure Munamäe kui turismiobjekti ning vaatetornist avanevate kaunite vaadete kaitseks metsa korrastamine ja puhastamine üraskikahjustusega puudest pole aga lihtne, sest tegu on Haanja looduspargis asuva Munamäe sihtkaitsevööndi alaga.

Sihtkaitsevööndis raiet keelavad tingimused ei lase Suure Munamäe metsa tavatingimustel ja tasakaalustatult majandada. See tähendab, et surnud puudega ala aina laieneb ning kuusemets on pikkamisi asendumas sarapuuvõsaga. Sellise keskkondliku muutuse tõttu muutuvad aga kogu metsa valgus, niiskus ja toitainete tingimused, mis toob endaga tulevikus kaasa senistest tingimustest sõltuvate kaitstavate liikide hukkumise, näiteks Brauni astelsõnajalg.

Mäel kasvava metsa visuaalne teisenemine ja surnud puude rohkus on saamas suureks ohuks Suure Munamäe kui kõrge külastatavusega vaatamisväärsuse väljanägemisele ja väärikusele, seda kinnitavad ka vaatetorni külastajate tähelepanekud metsas toimuva kohta ning mure ohutuse pärast. Külastajate kaitseks on küll lubatud ohtlikke puid radade kõrvalt eemaldada, kuid see ei lahenda üraskite aina laieneva leviku probleemi.

Eelkirjeldatud põhjustest ongi ajendatud Rõuge valla soov muuta rangete majandamispiirangutega sihtkaitsevöönd piiranguvööndiks, mis lubab Suurel Munamäel kasvavat metsa tasakaalukalt majandada, tagades nii looduse ja selle väärtuste säilimise kui turismielamused piirkonna elanike ja külaliste jaoks.

Põline haanjalane, üks tulihingelisemaid Suure Munamäe metsa seisukorra pärast muretsejaid, Võrumaa Metsaühistu tegevjuht Erki Sok: „Loodus ise on meile ilmekalt tõestanud, et sihtkaitsevöönd Suurele Munamäele ei sobi – kõik kolm püstitatud kaitse-eesmärki on sihtkaitsevööndi tingimustes järjest enam hävimas. Võtame need kunstlikud kaitsed maha, kaasame tarku metsamehi ja proovime üraskite levikule piiri panna. Mõistagi tuleks kohe ka uued puud kasvama panna. Nii saame neid loodusväärtusi tegelikult kaitsta.”

Sihtasutuse Rõuge valla turism nõukogu juht, vallavolikogu keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Aigar Kalk lisab: „Suur Munamägi on tuntud vaatamisväärsus ja kindlasti Eesti sümboleid, mille tipus lehvib sini-must-valge lipp. Ühtlasi on Suur Munamägi koos torniga nii valla kui ka Eesti väärikuse kandja. Seda saab kohati võrdsustada Pika Hermanni torniga Toompeal. Rangete piirangute tõttu metsa all leviv ulatuslik võsa ja tohutu kuuse-kooreüraski kahju, mille vilju hakkame nägema lähimatel aastatel, ei ole Suurele Munamäele väärikas lahendus.”

Rõuge vallavolikogu ettepaneku täistekst on loetav dokumendiregistris.

Viimased uudised