Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rootsi parlament tegi hiljuti otsuse mitte keelustada maitsestatud e-sigareti vedelike müüki, sest ei ole veendunud keelu tõhususes.

Eesti E-sigareti kaupmeeste Liit jagab infot, et tänavu aasta 21. juunil tegi Rootsi parlament otsuse mitte keelustada maitsestatud e-sigareti vedelike müük, mis oli veebruaris parlamendile esitatud seaduseelnõu üheks punktiks. Eestis keelustati maitsestatud valmisvedelike müük kolm aastat tagasi ning täna on probleemiks mustal turul liikuvad kaubad.Viide seaduseelnõu menetlusele ja otsusele on toodud Rootsi parlamendi kodulehel: Hårdare regler för nya nikotinprodukter Socialutskottets Betänkande 2021/22:SoU31 – Riksdagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/hardare-regler-for-nya-nikotinprodukter_H901SoU31

Rootsi parlamendile esitatud eelnõu eesmärgiks oli muuta rangemaks tubakavabade nikotiinitoodete müük ning see sisaldas ettepanekuid nii müügi, turunduse ja hoiatussiltide rangemaks muutmise kohta kui ka keeldu maitsetele. Parlament avaldas, et on nõus müügi, turunduse ja hoiatussiltide rangema reguleerimisega seaduses, kuid välja otsustati jätta punkt, mis oleks keelustanud maitsed. Rootsi parlament põhjendas, et maitsete müügikeelu tõhususe osas oleks vaja eelnevalt läbi viia rohkem uuringuid ja koguda infot, mille alusel teha toimivaid otsuseid.

Samas pöördus Rootsi parlament valitsuse poole üleskutsega muuta hoopis alla 18-aastastele tubaka- ja nikotiinitoodete müümine ja vahendamine kriminaalkuriteoks.

Eestis on maitsestatud e-sigareti valmisvedelikud keelustatud alates 2019.aastast ning Eesti E-sigareti Kaupmeeste Liidu hinnangul on tänaseks kujunenud probleemiks must turg. Liit tõdeb, et vaadates maitsestatud e-sigarettide kohtaviimasel ajal tehtud telesaateid ja meediakajastusi, siis on näha võõrkeelseidhoiatussilte ja tundmatuid tootebrände, mis näitab, et tegu on musta turu kaubaga. Täpsemalt,  käest kätte ja sotsiaalmeedias liikuvate kaupadega ning teiste riikide e-poodidest tellitud toodetega, lisame, et Eestis on e-sigareti kaupluste e-müük keelatud.

Kontrollimata, musta turu tooted liiguvad alaealisteni ning tekitada terviseriske. Seetõttu on liit seisukohal, et legaalsete kaupade keelustamine eeldab alati tõhusamat järelevalvet ning illegaalsete e-sigarettide ja valmis maitsevedelike levik vajaks täna suuremat riigi poolset tähelepanu.

Eesti E-sigareti Kaupmeeste Liidu hinnangulon suitsetajate tervisekahjude vähendamiseks ja suitsetamisest loobumise motiveerimiseks äärmiselt oluline, et täiskasvanud suitsetajatel oleks ligipääs alternatiivsetele toodetele. E-sigarettide rolli suitsetamisest loobumisel kinnitavad mitmed uuringud. Seetõttu on mitmetes riikides läbi viidud uuringud, mis kinnitavad, et e-sigareti kasutamine aitab suitsetamisest loobuda ning seeläbi vähendada terviseriske. Kanada teadlaste poolt avaldatud uuring näitas, et maitsete keelamise tulemusel naaseb hulk e-sigareti kasutajaid tagasi tubakasuitsetamise juurde ning suitsetamise mahajätmise teekond katkeb.

Viimased uudised