Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuvatõmmis.

Esmaspäeval, 13. veebruaril andis riigikogu Nurspalu erikomisjonile aru Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse juht Magnus-Valdemar Saar, kes ütles, et Nursipalu on ainus valik ja sinna tuleb palju asju.

Saar ütles, et tänaseks on tehtud eelvalik, mis on avalikult kättesaadav. Eelvaliku peamised kriteeriumid olid võimalikult väike eraomandi riive, kaugus 2. jalaväebrigaadi peamisest väljaõppekohast, see on Taara linnakust, mõõtmed ja maastiku iseärasused ning piiravad tegurid, looduskaitselised piirangud ja piirangutest ülejäävate võimaluste otstarbekus harjutuste läbiviimise seisukohast. Näiteks olukord, kus piirangud võtavad suure tüki potentsiaalsest maa-alast ära või allesjäävad võimalused oleksid piiratud. Arvestati ka seda, et Nursipalus on praegu juba teatav häiring olemas.

Avalikkuses on levinud väljavõte eelvalikust. Analüüsiti 5 erinevat asukohta. Sisulisi alternatiive, mida saaks rakendada, on ainult üks.

Seni tehtud tegevustest on otsustatud huviala piir, millest on kohalikke elanikke ja kohalikke omavalitsusi teavitatud. On oldud korduvalt suhtluses nii omavalitsuste kui kohaliku kogukonnaga. Ühendust on võetud enamusega kinnistute omanikest. On üksikuid, kellega pole kontakti õnnestunud saada. On tellitud natukene hindamisi ja esimesed hindamiste tulemused saabuvad peagi.

Praegu on planeeritud niiviisi, et maade omandamine toimub omanikega kokkuleppel mõlemat osapoolt rahuldavatel tingimustel.

Kõigi hoonestatud kinnistute omanikega on tänaseks kontakt loodud. Täpsemat suhtlust ei ole alustatud mõnega, kes on soovinud täiendava info selgumiseni täpsemalt mitte rääkida või läbirääkimistesse astuda.

Praegu toimub suhtlemine eri kinnistute omanikega. Kontaktid on loodud. Esimesi hindamistulemusi on oodata aprillis.

Lisaks sellele on alustatud tegevusi, et rajada kaks tulevast harjutusvälja, aga ka tänast harjutusvälja toetavat taristuobjekti. Võru-Valga maantee ja Sõmerpalu vahelise ümbersõidutee rajamist, mis võimaldaks ka tänasel harjutusväljal tegutseda, kuna teatavasti täna läheb läbi harjutusvälja avalikult kasutatav tee. Ümbersõidutee võimaldaks tulevikus ka praegu olemasoleva harjutusvälja puhul avalikult kasutatav tee ajutiselt sulgeda, kui ohualad lähevad tee peale.

Lisaks on alustatud hankega liitlaste vastuvõtulinnaku rajamiseks Tsiatsungõlmaale. Mõlemad objektid on riigimaadel ja ei vaja otseselt harjutusvälja laiendamise otsust ning toetavad täna olemasoleva harjutusvälja tegevust.

Edasine tegevus on suhtluse jätkamine kohalike omavalitsustega ja läbirääkimiste jätkamine maade omanikega. Valmistatakse ette harjutusvälja ametlikku laiendamist huvila piirides. See võib toimuda nii riigi eriplaneeringuna kui ka riigikaitselise erandi rakendamisena. Tulenevalt kiirest ajaraamist eelistatakse riigikaitselise erandi rakendamist. Lõpliku otsuse teeb aga vabariigi valitsus.

Lisaks töötatakse välja kompensatsioonimeetmed. Kohalike omavalitsustega on räägitud võimalikest investeeringutoetustest. Ollakse täiendamas häiringu või nn talumistasu viimist valitsuse määruse tasemeni ja tasu suurendamist. Samuti valmistatakse ette uuringuid, sealhulgas on tellitud kaardistus, milliseid uuringuid oleks vaja. Lisaks sellele ollakse ette valmistamas müra modelleerimist ja mürauuringut, et täpsemalt saada aru sellest, kas ja milliseid müraleevendusmeetmeid oleks otstarbekas rajada.

Viimased uudised