Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tartu Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, millega Tartu endine abilinnapea Valvo Semilarski mõisteti süüdi toimingupiirangute rikkumises kahe kinnistu enampakkumismüügile suunamisega. Ülejäänud osas jättis kohus otsuse muutmata.

Kohus leidis, et Valvo Semilarski otsuseid kahe Tartus asuva kinnistu enampakkumismüügile suunamise osas ei saa pidada temaga seotud ettevõtte AS Aqua Marina suhtes tehtud otsusteks.

Valvo Semilarskiga seotud ettevõttel Aqua Marinal oli nende otsuste suhtes mõningane huvi ehk avada neil kinnistutel bensiinijaamad. Kriminaalkolleegiumi hinnangul ei saa seda huvi pidada aga piisavalt suureks, et see mõjutas Valvo Semilarski otsuseid. Seetõttu tühistas ringkonnakohus maakohtu süüdimõistva otsuse selles toimingupiirangute rikkumise osas ja mõistis Semilarski õigeks.

Ülejäänud osas jättis ringkonnakohus esimese astme kohtu otsuse muutmata. Semilarski süüd karistuse mõistmisel hinnates tõi kohus välja, et Semilarski rikkus toimingupiirangut suisa kaheksa korda, sealjuures hääletas lubamatul moel tervelt kümme korda.

Valvo Semilarski küll arvas, et ta käitub õigesti, ent ta oleks pidanud kõrge ametnikuna endale seaduse selgeks tegema. Kohus rõhutas, et seaduse mitte tundmine Semilarskit vastutusest ei vabasta ning tõi välja, et Semilarski eksimus oli talle välditav. Semilarskil ei olnud otsuste tegemisega kiiret ning tal oli võimalik enne otsustamist järele mõelda ja näiteks juristi või asjatundliku kolleegi käest nõu küsida või vähemasti nõu pidada. Niisamuti ei olnud kriminaalkolleegiumi meelest V. Semilarski jaoks üle jõu käiv saada aru sellest, et tema erapoolikus võib sattuda ohtu nii seoses sõbra äriühingu osas otsustuste tegemises kui ka seoses küllaltki suure ja tema jaoks soodsate tingimustega aeg-ajalt nii-öelda uuenevast laenulepingust lähtuvalt.

Toimingupiirangute rikkumiste suurt arvu silmas pidades leidis ringkonnakohus, et maakohtu poolt Valvo Semilarskile mõistetud karistusmäär ehk 250 päevamäär on sobiv, vaatamata sellele, et ta teises kohtuastmes osaliselt õigeks mõisteti.

Kuivõrd ringkonnakohus mõistis Valvo Semilarski osaliselt õigeks, tuleb Eesti Vabariigil Valvo Semilarski kasuks tasuda apellatsioonmenetluse kulud summas 8870 eurot.

Lisaks Valvo Semilarski süüküsimusele võttis ringkonnakohtu kriminaalkolleegium seisukoha ka prokuratuuri taotluse osas, millega paluti tuvastada prokurör Margus Grossi kriminaalasja menetlusest taandamise õigusvastasus. Ringkonnakohus leidis seda taotlust analüüsides, et prokuröri taandamiseks alust ei esinenud. Kohtu hinnangul ei esinenud ohtu, et prokurör oleks süüdistusfunktsiooni vääralt täitma asunud. Taotluse lahendamise küsimus kohtuotsustele mõju ei avalda.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Kassatsioonkaebuse saab Riigikohtule esitada 30 päeva jooksul.

Viimased uudised