Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto „Settle in Estonia” kohanemisprogrammi koolituselt. Pilt: Kultuuriministeerium

Tänasest on avatud uussisserändajatele mõeldud riikliku tasuta kohanemisprogrammi raames koolitused Ukrainast saabunud ajutise kaitse saajatele. Koolitused katavad Eesti riigis elamisega seotud praktilisi teemasid ning eraldi toimub A1 taseme keeleõpe. Koolituste toimumise kohta saavad infot levitada kõik ukrainlasi palganud tööandjad.

Seoses uute moodulite ja järgmiste keeleõppegruppide avamisega kutsub Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman kõiki tööandjaid üles saatma koolitustele oma välismaalt saabunud kolleege, kes on saanud Eestis elamisloa, elamisõiguse või ajutise kaitse staatuse. „Kohanemisprogrammis osalemise võimalusi võib tutvustada ja soovitada välismaalastele iga ettevõte, kelle meeskonnaga on peagi liitumas või juba töötamas hiljuti Eestisse saabunud välismaalane,” selgitas ta.

Tasuta riiklike kohanemiskoolituste pakkumisel arvestatakse, et üleüldine välisspetsialistide värbamine on viimastel aastatel Eesti ettevõtetes hoogsalt kasvanud. EASi Work in Estonia programmi uuringu kohaselt on välisvärbamise kogemusega tööandjate hulk kasvanud lausa kolmandiku võrra ning 30 protsenti tööandjatest kavatseb ka järgmisel aastal välisspetsialiste tööle võtta.

Eelmisel aastal pakkus riik „Settle in Estonia” kohanemisprogrammi kaudu tasuta kohanemiskoolitusi enam kui 2300 Eestisse saabunud välismaalasele. Nüüdsest on lisandunud riiklike koolituste hulka Ukrainast saabunud sõjapõgenikele mõeldud kaks uut moodulit: 1-päevane teemamoodul ja A1 taseme eesti keele õpe, mille kestus on umbes 3 kuud. Kõik tööandjad ja ukraina sõjapõgenikega seotud organisatsioonid Eestis on oodatud levitama infot uute koolituste kohta, et aidata kaasa nende paremale kohanemisele Eestis.

„Oleme esimeses järjekorras valmis koolitama ligi 10 000 Eestisse saabunud ukrainlast teemadel, mis puudutavad siin elamise praktilisi igapäevaküsimusi ja pakkuma keeleõpet, et anda esmased oskused eesti keeles suhtlemiseks,” selgitas Hartman.

Sarnaseid koolitusi välismaalt Eestisse saabunud ja elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalastele on viidud riigi poolt läbi juba 2015. aastast „Settle in Estonia” kohanemisprogrammi raames. Programm pakub tasuta koolitusi kogu vajaliku infoga Eestisse elama asumise kohta, et võimaldada välismaalastel siinse eluga paremini kohaneda ja iseseisvalt hakkama saada. Lisaks saavad välismaalased õppida eesti keelt A1 ja A2 tasemel.

„Erinevalt senisest programmist sisaldavad uued moodulid spetsiaalselt ajutise kaitse staatuse saanud elanikele mõeldud kõige kriitilisemaid teemasid ning pakuvad ka suuremat valikut algtaseme keelekursuseid. Nii näiteks on kompaktselt kaetud õigusteabe, avalike teenuste, töötamise võimaluste, elukoha ja finantstoimingute, aga ka tervishoiu, sotsiaalse toe ja muud vajalikud teemad,” kirjeldas Hartman ja soovitas kõigil ettevõtjatel julgustada ukrainlastest töötajaid nendel koolitustel osalema, et kohalikku töö- ja elukeskkonda veelgi paremini sisse elada. Erinevalt tavapärasest kohanemisprogrammist on täisealistele ajutise kaitse saajatele suunatud koolitused neile kohustuslikud.

Koolitustel osalemiseks tuleb valida programmi kodulehel settleinestonia.ee asuvast kalendrist sobiv koolitus ja registreeruda samal veebilehel. Registreerumisel nõutav sisselogimine portaali aitab kasutaja autentida ning annab koheselt teada, kas isikul on kõik õigused koolitusel tasuta osalemiseks ning kas ta saab endale garanteeritud koha – eeskätt just füüsiliselt toimuvate koolituste puhul.

Riiklikud tasuta koolitused erinevatel kohanemist puudutavatel teemadel toimuvad „Settle in Estonia” programmis nii virtuaalselt kui ka füüsiliselt, eri piirkondades üle Eesti. Lisaks elamisloa ja elamisõiguse saanud välismaalastele ning Ukraina sõjapõgenikele Eestis pakub riik koolitusi ka Eestise lühiajaliselt töötama ning õppima tulnud inimestele, et tutvustada võimalusi, kuidas kohaliku eluga kiiremini kohaneda.

Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia” viib ellu Kultuuriministeerium Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastusel. Ajutise kaitse saajatele suunatud koolitusi rahastatakse riigieelarvest. 

Viimased uudised