Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigi Tugiteenuste Keskus ja Rahandusministeerium avasid taotlusvooru, mille toel saavad kohalikud omavalitsused avaliku sektori hooneid energiatõhusamaks ümber ehitada. Toetusmeede on osa pikaajalisest tegevusest kliimaeesmärkide täitmisel, et toetada omavalitsusi taastuvenergia kasutuselevõtul ja aidata kaasa hoonete ülalpidamiskulude vähendamisele. Vooru maht on ligi 15 miljonit eurot, taotlusi oodatakse 28. juunini 2022.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on tingimusi seatud kaasaja väljakutsetele vastavaks. „Arvestades viimaste aastate pandeemiaolukorda, oleme seadnud eesmärgiks, et kõikides meetme toel rekonstrueeritud hoonetes peab tulemusena olema tagatud ka nõuetele vastav sundventilatsioon,“ märkis Aab. „Teine oluline moment on, et uuendused aitavad juba lähiaastail kaasa ka hoonete energiakulude vähenemisele,“ lisas minister.

Toetust saab taotleda nende hoonete korda tegemiseks, mida kasutatakse osaliselt või tervikuna kohaliku omavalitsuse korraldatavate teenuste osutamiseks nagu koolid, lasteaiad, hooldekodud jms. Oodatud on projektid, mille käigus jääb rekonstrueeritav hoone pikaajalisse kasutusse ja kus osutatavate teenuste järele on teeninduspiirkonnas jätkuv nõudlus ka aastate pärast.

Riigi Tugiteenuste Keskuse avaliku taristu talituse juht Marek Atonen märkis, et varasemalt on toetatud nii lasteaedu, hooldekodusid, spordirajatisi, koole kui ka rahvamaju ja raamatukogu. „Häid näiteid on palju, näiteks sai Jõgeva vallavalitsus eelmisest voorust enam kui 200 000 eurot oma sotsiaalmaja energiatõhusamaks muutmiseks. Hoones osutatakse varjupaiga, toetatud elamise ja sotsiaaleluasemeteenust 32 inimesele. Rekonstrueerimise käigus soojustatakse maja katus ja seinad, vahetatakse aknad, kütte- ja elektrisüsteemid, paigaldatakse päikeseelektrisüsteem,“ loetles Atonen.

Atoneni sõnul saab omavalitsus toetust küsida 540 000 kuni 945 000 eurot projekti kohta. „Lisaks toetusele on vajalik ka omafinantseering. Toetuse määr sõltub omavalitsuse põhitegevuse tulust ühe elaniku kohta, mis on vahemikus 40 kuni 70 protsenti toetatavate tegevuste kuludest,“ täpsustas Atonen.

Toetuse taotlejatele toimub 5. aprillil kell 11 infotund. Täiendavat infot toetuse ja selle taotlemise kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. Taotluste esitamise tähtaeg on 28. juuni 2022 kell 16.

Omavalitsushoonete energiatõhusaks rekonstrueerimise vooru maht on 15 miljonit eurot, millest on üle riigi hinnanguliselt võimalik toetada 25 projekti. Taotlusvooru finantsallikas on kasvuhoonegaaside kvoodikauplemisel laekunud tulu, meedet koordineerib Rahandusministeerium. Taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ning projektide üle järelevalvet teostab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Toetuse eesmärk on avaliku sektori hoonete energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine, hoonete sisekliima nõuetega vastavusse viimine ning taastuvenergia kasutuse edendamine. Toetust saavad taotleda omavalitsused, nendest sõltuvad üksused või mitme omavalitsuse valitsusala asutused.

Viimased uudised