Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Triin Heinaste

Regionaalminister Madis Kallas kinnitas Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027 meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus” tingimused. Toetuse eesmärk on suurendada teadlikkust kalapüügi- ja vesiviljelustoodetest ning laiendada nende turustusvõimalusi ja konkurentsivõimet, aidates nii kaasa toiduga kindlustatusele. Toetuse suurus ühe ettevõtja kohta on tegevuste kaupa erinev, ulatudes 14 000 eurost 250 000 euroni. Toetuse osakaal on 50% või 60% abikõlblikest kuludest.

 „Mul on hea meel, et meil on võimalik toetada investeeringuid, mis võimestavad meie ettevõtjaid kvaliteetsete kalatoodete pakkumisel ekspordi sihtturgudel,” ütles regionaalminister Madis Kallas. „Toetus võimaldab teha turu-uuringuid, et paremini mõista nii kohalikke kui ka välisriigis toimuvaid protsesse ja tarbijate ootusi. Samuti võimaldab see osaleda kohalikel ja rahvusvahelistel teemakohastel messidel eksponendina või äridelegatsioonina. Lisaks saab selle toetuse abil taotleda oma toodetele kestlikkuse või kvaliteedinõuetele vastamist tõendavaid sertifikaate ja märgiseid,” selgitas regionaalminister.

Toetust saavad taotleda ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ning kelle aastakäive ei ole suurem kui 50 miljonit eurot või kelle aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot. Taotlejateks saavad olla kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise, turustamise, püügi ja kasvatamisega seotud ettevõtted ning nende esindusorganisatsioonid, sealhulgas tootjaorganisatsioonid.

Toetuse taotluste vastuvõttu messidel osalemiseks alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 17. aprillil ning  sertifikaatide taotlemiseks ja turu-uuringute läbiviimiseks 15. mail 2024. Taotlusi võetakse vastu e-PRIA kaudu eelarve ammendumiseni.

Täpsem info toetuse tingimuste kohta on avaldatud PRIA kodulehel. Meetme määrus on kättesaadav Riigi Teatajas.

Viimased uudised