Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel ning koostöös kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolidega pakutakse täiskasvanutele taas tasuta tööalaseid kursusi. 860 kursusel saab 2021. aastal õppida enam kui 14 700 inimest.

Riik on tasuta kursusi pakkunud juba üle 10 aasta, neist on osa võtnud ligi 100 000 inimest. „Riiklikult rahastatud kursused on täiskasvanud õppijate seas väga populaarsed ja hinnatud,“ sõnas asekantsler Robert Lippin. „Elukestev õppimine hoiab õpioskused värskena ja see aitab tööturu muutustega kiiremini kohaneda ning annab konkurentsieelise,“ lisab ta.

Tänavused kursused on suunatud COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisi mõjude leevendamiseks ning toetavad ettevõtete ümberkujunemist vastavalt muutunud oludele. Tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA raporti kohaselt on COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriis kiirendanud struktuurseid muutusi majanduses, tööhõives ning trende automatiseerimisele, digitaliseerimisele ja virtuaalkanalites tegutsemisele. Muudatused majanduses on toonud kaasa töötajate koolitusvajaduse hüppelise kasvu.

2021. aasta koolitustellimus on koostatud mitmes osas ja kogumaksumusega 3,05 miljonit eurot. Välja on valitud peamiselt kursused, mis võimaldavad õppida vajalikke oskusi tööle asumiseks kriisiolukorras kannatada saanud sektoritesse (tervishoid, turism, töötlev tööstus, IKT, sotsiaalvaldkond, samuti põllumajandus, vee- ja jäätmekäitlus, siseturvalisus) või toetavad tööl püsimiseks vajalike lisaoskuste omandamist, näiteks valdkonnaspetsiifilised IKT oskused ning kaugtööks vajalikud digipädevused.

Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele hoolimata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel puudub erialane haridus, sest statistiliselt osaleb see sihtrühm elukestvas õppes kõige vähem.

Täpsema info kursuste ja nendele registreerimise kohta on leitav koolide veebilehtedelt või aadressilt: www.hm.ee/tasuta-kursused

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“ kaudu.

Viimased uudised