Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Siseministeerium ja Häirekeskus koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusega arendavad tehnilist võimalust saata elu, tervist või riigi julgeolekut ohustavate sündmuste puhul (näiteks tulekahju, massiline korratus, ohtlik toit vms) ohualal viibivate inimeste mobiiltelefonidele ohuteavituse lühisõnum. Siseministeerium viib süsteemi kasutusse võtmise eel läbi uuringu lühisõnumite märgatavuse ja sõnumi sisu arusaadavuse kohta.

Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd ütleb, et ohuteavituse kvaliteetseks arendamiseks vajame infot selle kohta, kui kiiresti inimesed sõnumit märkavad ja kui hästi selle sisu mõistavad. „Kutsume inimesi üles ohuteavituse sõnumit testima ja selle kohta tagasisidet andma. Oluline on teada, et tegelikku ohtu testsõnumite saamise ajal piirkonnas ei ole ja inimesed ei pea ohutuse pärast muret tundma,“ lisab Murd.

Süsteem edastab sõnumid osalejatele, aga ei edasta uuringu läbiviijatele teavet, millistele mobiiltelefoni numbritele sõnum edastati. Uuringu läbiviija saab vaid info selle kohta mitu testsõnumit välja saadeti. Uuringus kogutud andmed anonüümitakse ning uuringu lõppedes kõik isikuandmed kustutatakse. Nõusolekut ja tagasisidet küsitakse LimeSurvey keskkonnas. Uuringus osalemiseks palutakse anda nõusolek lingil bit.ly/EE-ALARM-TEST

Testsõnumeid saadetakse ning tagasisidet kogutakse 28. novembrist kuni 10. detsembrini 2022. Tagasisidet SMS osas saab anda nii veebiküsitluse kui ka telefonikõne abil. Ohuteavituse sõnumi saatjaks on EE-ALARM.

Uuringus osalejate vahel loositakse 10 komplekti nädalast kriisivaru.

Asukohapõhised ohuteavituse sõnumid on osa üldisest elanikkonna ohuteavituse süsteemist, kuhu kuuluvad ka sireenid ja muud riiklikud ohuteavitused, mida edastatakse läbi sotsiaal ja tavameedia.

Viimased uudised