Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sotsiaalkindlustusamet hakkab alates 2022. aasta veebruarist tegema teise samba väljamakseid inimesetele, kel oli sõlmitud pensionileping kindlustusseltside ERGO Life Insurance SE ja SEB Life and Pension Baltic SE filiaalidega.  

„Pensioni suurust see muudatus kuidagi mõjuta – see jääb samaks nagu kunagi sai pensionilepingus kokku lepitud. Lihtsalt makse tegija on nüüd kindlustusseltsi asemel sotsiaalkindlustusamet,“ kinnitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus 

Kindlustusseltside pensionilepingud lõpevad jaanuaris 2022, kui on tehtud selle kuu pensionimaksed ja nende lepingute tagastusväärtuste summa riigile üle kantud. Puudutab see umbes tuhandet teise samba pensioni saajat.  

Sellega seonduvalt kiitis valitsus täna heaks vastava määruse maksete tegemise kohta, mille alusel jätkab sotsiaalkindlustusamet pensionilepingus sätestatud suuruses igakuist pensionimaksete tegemist. Nende pensionisaajate jaoks, kes seni said pensionimakseid neli korda aastas, arvutatakse pension samuti kuiseks pensioniks ringi ja nad hakkavad edaspidi raha saama iga kuu.  

Kui pensionileping oli sõlmitud garantiiperioodiga ja kindlustusvõtja sureb, jääb pensionilepingu sõlmimisel välja antud lubadus kehtima ka selles osas, et kuni garantiiperioodi lõpuni jäänud ulatuses on väljamaksele sellisel juhul õigus soodustatud isikul.  

Sotsiaalkindlustusametile pensionimaksete tegemiseks vajalike andmete olemasolu tagavad kindlustusseltsid. Pensionilepingute kindlustusvõtjad ja soodustatud isikud, kes juba saavad regulaarseid väljamakseid, ei pea omalt poolt midagi tegema. Neile laekub veebruaris raha kindlustusseltsi asemel sotsiaalkindlustusametist.   

Teise samba muudatuste tulemusel said muu hulgas ka teisest sambast pensioni saajad erandkorras lõpetada oma pensionilepingu. Kujunenud uues olukorras võisid omakorda ka kindlustusseltsid loobuda pensionilepingute pakkumisest ja pensionimaksete tegemisest alates 2022. aasta 1. veebruarist. Selle tulemusel jätkab teise samba väljamaksetega üksnes Compensa Life Vienna Insurance Group SE.  

Viimased uudised