Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab munitsipaal- ja eraüldhariduskoolide, lasteaedade ning -hoidude pidajatele kokku 5,1 miljonit eurot, et toetada Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste ja noorte haridustee jätkamise võimaldamist Eestis.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on lisaeelarve toel Ukraina sõjapõgenikele hariduse jätkamise võimaldamine kõigis Eesti omavalitsustes võtmetähtsusega. „Oleme lubanud pakkuda Ukrainast pärit lastele ja noortele võimalust omandada haridust kõikides haridusastmetes eesti keele õpet ning üldhariduse, huvihariduse ja noorsootöö valdkondade koostööd,” sõnab minister Kersna.

Toetust antakse iga munitsipaal- ja eralasteaias või -hoius oleva lapse kohta 465 eurot ning üldhariduskoolis õppiva õpilase kohta 506 eurot kuus. Rahastamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud Ukraina sõjapõgenikest laste andmed 31.05.2022 seisuga. Juunis makstav toetus määratakse tagasiulatuvalt perioodi veebruar-mai eest, arvestades igakuiselt õpilaste arvu muutust. Septembris makstakse toetus perioodi juuni-august ning 2023. aasta jaanuaris käesoleva aasta perioodi september-detsember eest.

Haridusasutuste pidajad saavad toetust kasutada:

  • alus- ja üldhariduse õppekoha loomiseks (sh õpetajate ja abiõpetajate töö tasustamiseks, õppevahendite ja tehnoloogiliste vahendite muretsemiseks, õppekäikude korraldamiseks);
  • täiendava algtasemel eesti keele õppe võimaldamiseks;
  • hariduse tugiteenuste (tõlgid, logopeedid, psühholoogid jne) korraldamiseks;
  • hariduse abiteenuste (nt õpilastransport, toitlustus jne) korraldamiseks;
  • huvitegevuse ja/või huvihariduse pakkumiseks;
  • noorsootöö pakkumiseks.

Ka riigikoolides ning kohalike omavalitsuste kutsekoolides tagatakse Ukraina sõjapõgenikust õppurile riigieelarveline toetus ning tasuta õppekoht.

Haridus- ja Teadusministeeriumile eraldati lisaeelarvega kokku 77,2 miljonit eurot, millest enamus – 76,7 miljonit eurot – on mõeldud sõjapõgenike haridusega seotud kuludeks. Riigikogu võttis 2022. aasta lisaeelarve vastu 18. mail.

Eestisse on jäänud ligi 13 800 kuni 19aastast Ukraina sõjapõgenikku, kellest EHISes on alus- ja üldharidusasutustesse registreeritud 4700.

Viimased uudised