Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Hetk valitsuskomisjoni ning omavalitsuste esindajate kohtumiselt. Foto: RM

Riigihalduse ministri Jaak Aabi juhitav valitsuskomisjon kohtus täna Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) esindajatega, et arutada omavalitsuste ettepanekuid nii järgmise aasta riigi eelarve kui ka järgneva nelja aasta riigi eelarvestrateegia kohta.

„Omavalitsused on riigile väga oluline partner, sest nende igapäeva tegevusest sõltub suuresti meie regionaalsete piirkondade heaolu ja elukvaliteet,“ hindab riigihalduse minister Jaak Aab omavalitsuste panust kõrgelt. „Et linnadel ja valdadel oleks piisavalt võimekust neile usaldatud vastutusrikaste ülesannete täitmiseks, tuleb ka riigil selleks vääriliselt panustada ja neid finantsvahenditega piisavalt toetada. Seetõttu on väga oluline teha riigieelarve planeerimisel omavalitsustega tõhusalt koostööd, arutades nende tehtud ettepanekud põhjalikult läbi ja kaaludes võimalusi nende realiseerimiseks,“ selgitas minister Jaak Aab.

Omavalitsuste tulubaas on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Aastaks 2023 prognoositakse kohalike omavalitsuste tulude laekumist enam kui kaks korda suuremaks, kui need olid 2010. aastal. Seejuures tulumaksust laekub omavalitsustele 2023. aastal 367 miljonit eurot rohkem kui 2018. aastal. Majanduskriisi ajal vähendatud omavalitsuste tulubaas on eelmise valitsuse otsusega suures osas taastatud. Nimelt suurendas eelmine valitsus omavalitsuste tulubaasi 185 miljoni euro võrra nelja aasta lõikes. Jätkuvalt on probleeme veel teedehoiuga, kus samuti majanduskriisi ajal rahastust vähendati, kuid mida veel pole endisele tasemele tagasi tõstetud.

„Võimaldamaks oma elanikele parimaid avalikke teenuseid, on eelarveläbirääkimiste tulemusena kokku lepitavad rahalised eraldised riigieelarvest omavalituste jaoks olulise tähtsusega,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik. „Riigieelarve läbirääkimistel saab suunata tähelepanu kohalike omavalitsuste suurematele murekohtadele ning koostöös keskvalitsuse esindajatega leida neile lahendusi,“ lisas Terik.

Tänasel kohtumisel arutati ELVL esitatud ettepanekuid ja valdkondade lõikes tehtud eelarvetaotlusi. Sealhulgas arutati omavalitsustele edasiantavate maksude, tasandusfondi ja toetusfondi suurust ja riiklike ülesannete kulude katmise põhimõtted ning ettepanekuid valdkondlike seaduste muudatusteks.

„Täna me veel otsuseid ei langetanud, vaid pidasime selleks sisukaid läbirääkimisi. Konkreetsematest kokkulepetest saame rääkida pärast seda, kui valitsus on kinnitanud riigi eelarvestrateegia,“ selgitas minister Aab omavalitsuste tehtud ettepanekute edasist käekäiku.

Kohaliku omavalitsuse üksuste ning üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu ja Vabariigi Valitsuse esindajad peavad iga-aastaselt eelarve läbirääkimisi riigieelarve seaduse alusel eesmärgiga kokku leppida omavalitsuste rahastamise küsimustes. Riigihalduse ministri Jaak Aabi juhitava valitsuskomisjoni liikmeteks on Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Kultuuriministeerium ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Viimased uudised