Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Alates sügisest on kõigil väga hea inglise keele oskusega gümnaasiumilõpetajatel võimalik sooritada tasuta rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgtaseme (C1) inglise keele test ja saada rahvusvaheline keeleoskuse taset tõendav tunnistus. See lihtsustab edasist haridusteed noortel, kes plaanivad siduda oma elu erialaga, mis eeldab väga head võõrkeeleoskust ning neil, kes soovivad saada välisriigis õppimise kogemusi.

Piloottestimisi, mis hõlmavad õpilasi 20 koolist, korraldatakse juba sel kevadel. Seni oli võimalik riigieksami asemel rahvusvaheliselt tunnustatud keeletesti tasuta sooritada prantsuse, saksa ja vene keelt võõrkeelena õppinud abiturientidel.

Minister Mailis Repsi sõnul tunnevad Eesti õpilased kõikidest võõrkeeltest kõige rohkem huvi just inglise keele vastu. Tasuta rahvusvahelise inglise keele testi sooritamise võimaluse andmine on kauaoodatud samm, mis kasvatab õpilaste motivatsiooni ja innustab neid julgemalt tulevikku plaanima.

„Märkimisväärse tasu eest sooritavad rahvusvahelise inglise keele testi igal aastal sajad Eesti noored. Riik soovib pakkuda sama võimalust ka neile õpilastele, kelle pere majanduslik olukord ei võimalda seda teha. Eesootavast sügisest alates pakume kõigile noortele võimalust sooritada rahvusvaheline inglise keele test tasuta ning see aitab tõsta õpilaste konkurentsivõimet ja laiendada valikuvõimalusi. See on kahtlemata investeering tulevikku ning ühtlasi riigipoolne koolilõpukink elluastujatele,” ütles Reps.

Minister lisas, et rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele oskuste taset tõendava tunnistuse saamise paremad võimalused on hea uudis ka kõrgkoolidele ja tööandjatele, kuna see aitab kaasa õpirändele ja rahvusvahelisele koostööle. „Tahame, et maailm oleks meie noortele rohkem avatud ning neil oleks rohkem võimalusi tuua Eestisse rahvusvahelisi kogemusi,” sõnas Reps.

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimehe Margit Timakovi hinnangul on ülimalt positiivne, et riik toetab rahvusvahelise testi tasuta tegemise võimalusega neid, kelle keeletase on kõrgem kui riigieksamiga mõõdetav B2 ja kes seni ühel või teisel põhjusel seda testi teha saanud ei ole. „Tänane riigieksam nimelt nende keeletaset lõpuni ei määra ja on tõesti tore, et nüüd võivad nad saada selgema pildi enda oskustest. Samas on toimuv aga ka väljakutse inglise keele õpetajatele, kes vajavad nüüd omakorda kindlasti lisateadmisi ja -oskusi, et õpilasi vastava taseme eksamiks ette valmistada,“ lausus ta.

Selleks, et noored saaksid rahvusvahelise hanke tulemusel valitud inglise keele testi Cambridge Assessment English C1 Advanced sooritada juba käesoleva aasta sügisel, viib SA Innove läbi piloottestimisi, samuti korraldati koolitusi eksamineerijatele.

„Sel kevadel korraldame piloottestimise 20 kooli 11. klassi õpilastele, kes teevad testi 3 – 4 kohas üle Eesti. Nemad saavad testi edukal läbimisel tunnistuse inglise keele kõrgtaseme ehk C1 kohta. Sügisel on juba kõigil keskkooli lõpetajatel, kes oskavad piisaval tasemel inglise keelt, võimalik sooritada Cambridge C1 Advanced test, mille on töötanud välja rahvusvaheliselt tuntud testimisorganisatsioon Cambridge Assessment English ning millega saab rahvusvaheliselt tõestada oma keeleoskust,” ütles SA Innove juhatuse esimees Birgit Lao.

Lao kinnitas, et erinevalt teistest võõrkeeltest ei tähenda inglise keeles tasuta rahvusvahelise testi võimaldamine riigieksami korraldamisest loobumist. Seega õpilastel, kes nii kõrget taset gümnaasiumiõpingute jooksul ei saavuta, säilib endiselt võimalus sooritada inglise keele eksam riigieksamina ja kasutada neid tulemusi oma keeleoskuse tõendamiseks.

Kevadise testimise korraldusest

 • Sel kevadel toimub Cambridge C1 Advanced testi katsetamine 20 pilootkooli õpilastele.
 • Cambridge C1 Advanced testile registreerumine toimub läbi Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja see avati osalevate koolide õpilastele aprilli alguses.
 • Testile pääsemise eelduseks on arvutipõhise eeltesti (CEPT, Cambridge English Placement Test) sooritamine, mis määrab õpilase umbkaudse taseme. See koosneb kuulamis- ja lugemisosast ning kestab orienteeruvalt 30 minutit. Tulemuse saab õpilane kohe pärast testi sooritamist. Cambridge English Placement Testi oli pilootkoolide õpilastel võimalik sooritada oma koolis aprilli alguses.
 • C1 Advanced eksamile pääsemiseks on vajalik saavutada eeltestil C-tase.
 • Pilootsessiooni kirjalik eksam toimub juuni alguses. Suulise osa intervjuud toimuvad mai lõpus – juuni alguses.

Kuidas toimub sügisene test?

 • Sügisesel Cambridge C1 Advanced sessioonil saavad osaleda kõikide koolide abituriendid üle Eesti. C1 Advanced eksamile registreerimise eeltingimuseks on CEPT eeltesti sooritamine C-tasemele.
 • Cambridge Assessment English pakub Eesti õpetajatele üldist väljaõpet veebiseminaride näol, et nad oskaksid oma õpilasi Cambridge C1 Advanced testi sooritamiseks võimalikult hästi ette valmistada.

Taustainfo

 • Kokku õpib inglise keelt võõrkeelena käesoleval õppeaastal üle 123 000 Eesti üldhariduskooli õpilase.
 • 2018. aasta kevadel sooritas riigieksami inglise keeles 7374 eksaminandi.
 • Inglise keele riigieksami asemel sooritas rahvusvaheliselt tunnustatud keeletesti 2018. aasta kevadel vähemalt C1 tasemel 827 õpilast.
 • Rahvusvahelise hanke võitnud testimisfirmal Cambridge Assessment English on sajandipikkune ajalugu, Cambridge C1 Advanced testi on viimasel kolmel aastal teinud pea sajas riigis kokku ligi 400 000 inimest.
 • Lisainfo riigieksamite kohta saab siit.

Viimased uudised