Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Rahandusministri kui ainuaktsionäri esindaja otsusel viiakse Eesti Energia AS-is sel aastal läbi erikontroll, et anda hinnang kontserni senisele juhtimistegevusele.

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on Eesti Energia käekäiguga olnud probleeme pikemat aega. „Uue juhatuse poolt läbi viidud valdkondlikud auditid on senises tegevuses tuvastanud küsitavusi, millele on vaja vastuseid. Meil on praeguse juhatusega igati konstruktiivne koostöö, arutasime olukorda põhjalikumalt ettevõtte juhi Andrus Durejkoga märtsi alguses, mil palusin probleemkohtadest ja olukorrast ülevaadet. Olles ära kuulanud kontserni juhid ja tulenevalt omanikuvastutusest, olen otsustanud algatada kontrolliprotsessi, et selgitada välja, kas senine juhtimistegevus vastab hoolsuskohustusele,” rääkis minister.

Tema sõnul soovib riik omanikuna selgust saada, kuidas tänane olukord on saanud tekkida – kas juhtimises on tehtud süsteemseid vigu ning kuivõrd kaasneb siin eelmise juhtkonna vastutus. Kontrollitakse perioodi 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2023.

Alus: ainuaktsionäri 09.04.2024 otsus

Erikontrolli tulemusel peaks selguma juhtimistegevuste ja -otsuste mõju ettevõtte majandustulemustele ja finantsseisundile. Kontroll viiakse läbi 2024. aasta jooksul ning uurimine ei mõjuta Eesti Energia AS-i teenuste toimimist – auditi ajal jätkub kontserni ettevõtete tavapärane tegevus.

Kontserni finantstegevuse vaates realiseerusid 2023. aastal mitmed riskid ning käesoleva aasta alguses avalikustati kahjumlikud majandustulemused.

Eesti Energia AS-i ainuaktsionär on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning esindab rahandusminister.

Viimased uudised