Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikontrolör Alar Karis kritiseerib kohalike omavalitsuste volikogudes levinud tava, kus revisjonikomisjoni ei valita opositsiooni esindajaid, rääkimata revisjonikomisjoni esimehe valimisest opositsiooni seast.

Karis soovitab Facebooki sissekandes rakendada volikogudes sama tava, mis on kasutusel Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis, mis on loodud, et teha koostööd Riigikontrolliga, kontrollida valitsuse tegevust eelarve kasutamisel ning arutada auditiaruandeid. Selle komisjoni koosseis komplekteeritakse kõigi Riigikogus esindatud poliitiliste jõudude esindajatest ja selle esimees on alati opositsioonist, aseesimees koalitsioonist.

Karis juhib tähelepanu, et demokraatia hea tava näeb ette, et revisjonikomisjoni esimees valitakse opositsioonist.

Karis juhib samas tähelepanu, et mõne iganenud poliitilise kultuuriga omavalitsuse pärast ei saa riik demokraatiat hakata „piitsaga” õpetama. Kohalikel omavalitsustel on oma katusorganisatsioonid, kes saaksid neid väärtusi, mis meie kultuuriruumile omased on, oma liikmetele paremini selgitada. Ka teiste omavalitsuste suhtumise väljendamine võiks selles olukorras abiks olla ja lõpuks, vaatame otsa ka valijatele.

Karis kirjutas oma arvamuse selle peale, et Ida-Virumaa omavalitsustes ei pääse volikogu revisjonikomisjoni ühtegi opositsiooni esindajat. Palju parem pole olukord Lõuna-Eestis, kus näiteks Võru linnas polnud eelmises koosseisus revisjonikomisjonis samuti mitte ühtegi opositsiooni esindajat. Üks volikogu liige avaldas ise soovi osaleda komisjoni istungitel, aga teda ei kutsutud komisjoni istungitele, mida korraldati salaja Võru politseimajas. See on märk võõrast poliitiliselt kultuurist, mida Eestis küll avalikult kritiseeritakse, aga mida sellele vaatamata jätkuvalt järgitakse.

Viimased uudised