Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Riigikohus

Riigikohus jättis täna rahuldamata Merike Lumi kaebuse, milles ta taotles oma volituste taastamist Tartu Linnavolikogu liikmena.

Kohtusse jõudnud vaidlus sai alguse sellest, et Tartu linna valimiskomisjon määras tänavu 6. aprillil Merike Lumi volituste lõppemise tõttu linnavolikogu liikmeks tema asendusliikme Aivar Sööti.

Komisjon põhjendas otsust sellega, et neile teatavaks saanud info kohaselt ei asunud Lumi püsiv elukoht alates 1. detsembrist 2021 kuni 19. novembrini 2022 rahvastikuregistri järgi Tartu linnas. Seetõttu lõppesid tema volitused linnavolikogus automaatselt.

Lumi vaidlustas linnakomisjoni otsuse Vabariigi Valimiskomisjonis. Lumi väitel oli registrikande muutmise põhjuseks see, et ta alustas Kastre vallas elamu renoveerimist, kavatsedes tulevikus sinna elama asuda. See plaan ei saanud aga teoks ja tegelikult ei ole ta seal päevagi elanud. Tema püsiv elukoht on olnud kogu aeg Tartus.

Vabariigi Valimiskomisjon jättis Lumi kaebuse rahuldamata ja täna nõustus selle otsusega ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium.

Kolleegium selgitas, et seaduse järgi lõppevad kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volitused ennetähtaegselt, kui tema elukoht asub väljaspool seda omavalitsust. Samuti pole seaduses ette nähtud võimalust volituste taastamiseks, kui inimene registreerib end tagasi eelmisse elukohta. Inimese elukoht tehakse kindlaks rahvastikuregistri andmete põhjal ja pole vaja koguda täiendavaid tõendeid, kas ta ka tegelikult seal elab.

Riigikohus rõhutas, et kui registris märgitud elukohaandmed on seotud avaliku ülesande täitmisega, siis esineb nende õigsuse vastu kaalukas avalik huvi. Sellises olukorras tuleb inimesel endal olla tavapärasest hoolsam, et tagada andmete õigsus ja vastavus tegelikkusele.

Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=5-23-28/2

Viimased uudised