Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikohus tühistas nelja inimese kokkuleppemenetluses süüdimõistmise süüdistuse järgi Tartu Mill AS-is toimunud maksukuriteole kaasaaitamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises. Riigikohus tühistas süüdimõistmised ja karistused, kuna jõustus maakohtu üldmenetluse otsus, mille järgi Tartu Mill AS-is maksukuritegu ei toimunud ning süüdistatavad mõisteti selle toimepanemises õigeks.

Kokkuleppemenetluses jõustunud kohtuotsuse järgi kuulusid Mattis Jürimäe, Raigo Lepp Urmas Raudsepp ja Meelis Jürimäe koos teiste isikutega kuritegelikku ühendusse, mille eesmärk oli maksukuriteo toimepanemine. Otsuse järgi aitasid nad kaasa Tartu Mill AS-is käibedeklaratsioonides tahtlikult valeandmete esitamisele.

Kuna maakohus mõistis hiljem üldmenetluses kuriteo väidetavad täideviijad ja ühe kaasaaitaja õigeks, esitasid kuriteo kaasaaitamises süüdistatavate kaitsjad Riigikohtule teistmisavaldused. Riigikohtu hinnangul olid teistmisavaldused põhjendatud. Riigikohus tühistas Mattis Jürimäe, Raigo Lepa, Urmas Raudsepa ja Meelis Jürimäe süüdimõistmise ja karistused ning saatis kriminaalasja tühistatud osas Riigiprokuratuurile uue kohtueelse menetluse korraldamiseks.

Riigikohtu otsuseid saab lugeda kohtu kodulehelt: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=1-14-189/65;https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=1-17-8311/19.

Kommentaarid

Viimased uudised