Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Riigikohus

Riigikohus leidis, et tsiviilasjades peab olema võimalik hüvitada sellise esindaja kulusid, kes ei ole kohtumenetluses osalenud.

Riigikohtus vaieldi selle üle, kas teiselt poolelt tuli välja mõista menetluskulu õigusteenuste eest, mida osutasid advokaadid, kes ei olnud kohtumenetluses poole esindajaks. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi senine praktika ei ole võimaldanud hüvitada menetluskuludena õigusabile tehtud kulusid, mis ei ole seotud poole esindamisega kohtus.

Määruses leidis Riigikohtu tsiviilkolleegium, et tsiviilasjades peab olema võimalik, et hüvitatavaks loetakse nende toimingute kulu, mille on teinud vandeadvokaat või büroo töötaja, kes ei ole kohtus lepingulise esindajana osalenud. Seda aga tingimusel, et need toimingud on menetluses olnud vajalikud ja mõistlikud ning ei ole tekitanud lisakulusid, vaid on kulusid kokkuvõtlikult vähendanud.

Näiteks juhul, kui kogenum advokaat toetab lepingulist esindajat ja see hoiab omakorda menetluskulu madalamana, võib olla mõistlik mõista vastavas osas kulud vastaspoolelt välja. Välistatud ei ole ka võimalus, et büroo madalama tunnihinnaga töötaja toetab kõrgema tunnihinnaga töötajat abistavate või ettevalmistavate toimingute tegemisel. Kulude hüvitamist taotleva menetlusosalise ülesanne on esile tuua, miks oli mitme esindaja kasutamine vajalik ja kuidas mitme esindaja kasutamine kokkuvõtlikult menetluskulude vähendamisele kaasa aitas.

Selliste menetluskulude väljamõistmist peab kohus eraldi hindama ja põhjendama, sealhulgas peab kohus hindama, millised on need toimingud, mida teeb üks või teine esindaja. Kohus saab mitme esindaja kasutamisel teise esindaja kulud välja mõista vaid juhul, kui kulude hüvitamist taotlev menetlusosaline on veenvalt põhjendanud, miks mitme esindaja kasutamine oli vajalik.

Kohtumäärusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.

Viimased uudised