Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas tänases otsuses, et isegi juhul, kui pankrotivõlgniku ja tema abikaasa ühisvara jagamise nõue on aegunud, ei tähenda see, et pankrotivara hulka kuuluks lisaks pankrotivõlgniku osale ka tema abikaasa osa.

Riigikohtusse jõudnud tsiviilasjas taotles pankrotivõlgniku abikaasa ühisvara jagamist ning talle kuuluva osa välistamist pankrotivarast. Pooled vaidlesid selle üle, kas ühisvara jagamise nõue on aegunud ning mis on aegumise tagajärjed.

Tsiviilkolleegium rõhutas, et isegi juhul, kui pankrotivõlgniku ja tema abikaasa ühisvara jagamise nõue on aegunud, ei tähenda see, et pankrotihaldur saaks arvata ühisvara tervikuna pankrotivara hulka.

Riigikohus selgitas otsuses, et pankrotivõlgniku abikaasa saab esitada ühisvara jagamiseks ja oma osa pankrotivarast välistamiseks hagi kuue kuu jooksul alates ajast, mil ta ühisvara pankrotivarasse arvamisest teada sai või pidi teada saama. Riigikohus märkis, et abikaasade ühisvara jääb nende ühisvaraks ka siis, kui ühisvara jagamise nõue on aegunud. Haldur ei saa ühisvaras olevaid esemeid pankrotivõlgniku abikaasa nõusolekuta käsutada. Haldur saab nõuda ühisvara jagamist ja arvata pärast seda pankrotivara hulka vaid võlgniku osa.

Riigikohus rõhutas, et oluline on, et pankrotihaldur tooks vara nimekirjas selgelt välja, mis kuulub abikaasade ühisvara hulka. Sealjuures peaks haldur pöörama tähelepanu sellele, et tõenäoliselt kuulub ühisvara hulka abielu kestel omandatu.

Lisaks märkis Riigikohtu tsiviilkolleegium, et pankrotivõlgniku abikaasal on ühisvara jagamise nõude kõrval õigus esitada tuvastushagi, et teha kindlaks, kas see, mille haldur arvas pankrotivara hulka, kuulub ühisvarasse.

Riigikohtu otsust saab lugeda siit: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=2-16-9434/88.

Viimased uudised