Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikohus kuulutas 9.-12. klassi õpilastele välja konkursi, kus noortel on võimalus panna end kohtuniku rolli ning lahendada kaasusi, mille sarnastega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad.

Konkursil osalejad saavad valida kolme elulise kaasuse seast – esindatud on nii kriminaal-, tsiviil- kui ka haldusõigus. Muuhulgas saab lahendust pakkuda küsimustele „kas ja millises ulatuses tuleks Eestisse elama asudes omaks võtta siinseid kombeid ja traditsioone?“ ning „millistel juhtumitel võib kodanik liiklusreeglitest kõrvale kalduda?“.

„Ühest küljest annavad kaasuste lahendused kohtusüsteemile aimu sellest, kuidas tänased noored näevad ja mõtestavad õiguse toimimist ja kohtu rolli selles. Teisalt loob see osalejatele võimaluse panna end proovile ning tunda, kuidas on olla kohtuniku rollis, kel lasub kohustus ja vastutus öelda, kellel on õigus,“ ütles riigikohtunik ja kaasuskonkursi žürii esimees Nele Parrest. „Eriti vahva, kui mõni osaleja jõuab äratundmisele, et see ongi töö, mida tema tahab tulevikus teha,“ lisas ta.

Kaasuse peab lahendama sarnaselt, nagu seda tehakse kohtus: esitades esmalt mõlema poole argumendid ning seejärel tuues välja kohtuniku otsuse ja argumentatsiooni. On ka teine võimalus – kaasuse võib lahendada loovas vormis nagu essee, luuletus, joonistus, video vms. Igal juhul on oluline, et lahendus lähtuks eelkõige konkursil osaleja õiglustundest ja väärtushinnangutest.

Lahendusi ootab riigikohus hiljemalt 10. novembriks. Kaasused leiab ning täpsemalt saab konkursitingimuste kohta lugeda riigikohtu koduleheküljelt.

LÕUNAEESTLANE

FOTO: PIXABAY

Viimased uudised