Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Erik Peinar/riigikogu

Võrumaa kanepiskandaal ajendas asja kohta uurima ka Kagu-Eesti riigikogulastelt. Sedapuhku vastasid vaid kaks riigikogulast, Meelis Mälberg ja Uno Kaskpeit. Teised peesitavad ilmselt juba mõnusasti rannas :).

Aga küsimused olid järgmised:

1. Viimasel ajal on olnud palju poleemikat narkootilise aine kanepi osas – osad leiavad, et see peaks olema täielikult legaliseeritud, teised, et ainult ravikanep, ja kolmandad, et igasugune kanepikasvatamine ja -tarvitamine peaks olema keelatud. Milline on Teie seisukoht – kas pooldate kanepi legaliseerimist või mitte ning kui jah, siis millisel määral? Milline on Teie seisukoht ravikanepi osas?

2. Karistusseadustik on kanepi kasvatajate suhtes küllaltki karm:

§ 188.  Unimaguna, kanepi ja kokapõõsa ebaseaduslik kasvatamine

(1) Unimaguna, kanepi või kokapõõsa ebaseadusliku kasvatamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) grupi poolt;
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo või narkootilise või psühhotroopse aine varguse, röövimise, ebaseadusliku sisse- või väljaveo, üleandmise või käitlemise kinnipidamiskohas, –
karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega.
[RT I 2007, 13, 69 – jõust. 15.03.2007]

Mida Teie neist sanktsioonidest arvate? Kas karistus kanepi kasvatamise eest peaks olema veelgi karmim ning kui jah, siis kui karm?

Ja siin on vastused:

Meelis Mälberg (Reformierakond): Liberaalina arvan, et keeldude ja käskude poliitika pikemas plaanis ei tööta. Ei selles ega ka väga paljudes teistes küsimustes. Samas annan endale aru, et meie ühiskond ei ole narkootiliste ainete, mis tahes vormis, legaliseerimiseks valmis. Realistina võtan selle teadmiseks ja aksepteerin seda.

Uno Kaskpeit (EKRE): Mis puutub narkootilistesse ainetesse ja nendega kauplemisse ning levitamisse, siis mina leian, et see on ühiskonnale kahjulik ja kuritegelik tegevus, mida tuleb karistada karmilt. Sõjaväes puutusin sellega uudismaal kokku, kus mägede pojad tegelesid aine smuugeldamisega ja tarbisid ise seda. Seda kraami tarbinud inimesed oli päris segased ja neilt võis kõike oodata. Leian, et ravikanepi kasvatamine võib olla lubatud, kuid igasuguse narkootilise taime kasvatamine ja kauplemine peab olema ning jääma keelu alla. Kui me soovime normaalset ühiskonda ja turvalist keskkonda oma inimestele, siis peavad need asjad olema keelatud. Kanepi tarvitamine loob soodsa pinnase üleminekuks aina kangematele narkootikumidele. Leian, et antud seadused on täiesti vajalikud.

Ei vastanud:

Liina Kersna (Reformierakond)
Hanno Pevkur (Reformierakond)
Maire Aunaste (IRL)
Anneli Ott (Keskerakond)
Heimar Lenk (Keskerakond)
Toomas Paur (Keskerakond)
Kalvi Kõva (SDE)
Inara Luigas (SDE)
Rein Randver (SDE)
Arno Sild (EKRE).

Kommentaarid

Viimased uudised