Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa pilt.

Teisipäevase Riigikogu istungi päevakorras on Isamaa fraktsiooni algatatud riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on luua õiguslik alus massilise ebaseadusliku piiriületuse tõkestamiseks.

Eelnõu on ajendatud 2021. aasta suvel Valgevene poolt orkestreeritud sisserändekriisist, kus massiline ebaseaduslik rändesurve Läti, Leedu ja Poola piiridel destabiliseeris olukorda kogu regioonis. Läti, Leedu ja Poola asusid kriisi ajal oma piire kindlustama ning kasutasid massiliste piiriületuskatsete vastu politsei- ja riigikaitsejõudusid, andmata sisserännu sooviga inimestele võimalust rahvusvahelise kaitse ja pagulase staatuse taotlemiseks.

„Eesti peab olema valmis massilise ebaseadusliku sisserände tõkestamiseks ja rändesurve leevendamiseks. Meie seadused tuleb viia vastavusse üha keerulisemaks muutuva julgeolekuolukorraga,“ ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Riigipiiri seaduse muutmise eelnõu (489 SE) näeb ette luua õiguslik alus massilise ebaseaduslike piiriületuste või piiriületuste katsete tõkestamiseks ja piiri ületanud välismaalaste tagasisaatmiseks välisriiki, kust või mille kaudu nad Eestisse saabusid. Muudatustega sätestatakse, et kui toimub massiline ebaseaduslik piiriületus, on Politsei- ja Piirivalveametil julgeolekukaalutlustel kohustus keelduda rahvusvahelise kaitse taotluste vastuvõtmisest ja saata ebaseaduslikult piiri ületanud välismaalased tagasi välisriiki, kust või mille kaudu nad Eestisse saabusid. Samuti sätestatakse, et kui toimub massiline ebaseaduslik piiriületuse katse, on Politsei- ja Piirivalveametil julgeolekukaalutlustel kohustus see tõkestada ning keelduda rahvusvahelise kaitse taotluste vastuvõtmisest.

Viimased uudised