Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tänasest on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmist, millega aidatakse kaasa maapiirkondades elavate perede headele elutingimustele ning seeläbi toetatakse neis piirkondades elanike arvu püsimist. Tänavu nähakse selleks riigilt ette 2,9 miljoni eurot ning vähemalt sama palju eraldavad kohalikud omavalitsused täiendavalt enda eelarvetest.

„Me teame väga hästi, et elu maapiirkondades on oluliselt keerulisem kui linnas. Selleks aga, et inimesed tahaksid ja saaksid elada üle Eesti, peab riik olema neile toeks. Meil on mitmeid regionaalarengut toetavaid meetmeid, ent hajaasustuse programm on neist kindlasti üks menukam, sest võimaldab väga mitmekülgseteks ja mahukateks tegevusteks raha saada,“ selgitas riigihalduse minister Riina Solman.

„Kõige enam taotletakse programmist toetust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks, kuid toetust on võimalik saada ka koduõuele viiva juurdepääsutee või autonoomse elektrisüsteemi jaoks. Näiteks eelmisel aastal rajati programmi abiga 711 veesüsteemi ja 761 kanalisatsioonisüsteemi, korda sai 84 juurdepääsuteed ja üheksa majapidamist said autonoomse elektrisüsteemi,“ nimetas minister.

Hajaasustuse programm on tänaseks kestnud juba 10 aastat ja on taotlejate hulgas väga populaarne. Maapiirkondades on võrreldes linnadega jätkuvalt rohkem neid majapidamisi, kus vesi ja kanalisatsioon ei ole lahendatatud. Erinevus maa- ja linnapiirkonna vahel on programmi rakendamise perioodil siiski pidevalt vähenenud. Kokku on 10 aasta jooksul saanud abi üle 14 000 majapidamise ja investeeritud on üle 64 miljoni euro, millest ligi kolmandikku on panustanud riik, kolmandikku omavalitsus ja kolmandikku eraisikud ise.

Taotleja peab olema hiljemalt 1. jaanuari 2023 seisuga rahvastikuregistri andmetel majapidamisse sisse kirjutatud ja lisaks peab see olema tema alaline elukoht. Programmist on võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33 protsenti projekti maksumusest. Kohalikud omavalitsused otsustavad programmis osalemise ise ning taotlusvoor avatakse nendes omavalitsustes, kes on valmis programmi rahastamises ja rakendamises osalema.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1.veebruarist kuni 3. aprillini 2023. Taotlused tuleb esitada kohalikule omavalitsusele. Täpsema info leiab kohalike omavalitsuste kodulehtedelt.

Programmi elluviimist korraldab ja kohalikke omavalitsusi nõustab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Lisainfo: https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Viimased uudised