Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

 

Riigihalduse minister Jaak Aab on täna, teisipäeval visiidil Setomaal, kus kohtub omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega.

„Setomaa on erineval moel eeskujuks teistele omavalitsustele ning seda ennekõike oma piirkonna kultuurilise eripära säilitamisel,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Kindlasti aitab seda pärandit säilitada ka haldusreformi käigus tehtud Setomaa ühendamine. See muidugi ei juhtunud iseenesest ning omavalitsuste ühendamisel oli otsustav roll inimestel endil, kes näitasid üles suurt huvi ja aktiivsust ning tegid kokkuvõttes selle otsuse ise. Tänu Setomaa ühinemisele sai riik tugevama koostööpartneri ning sel on kindlasti suur kasu edaspidisel kultuuri ja väikeettevõtluse toetamisel.“

Setomaa Liidu juhatuse esimees Margus Timmo ütles, et regionaalpoliitika ja positiivsete muutuste ellukutsumiseks on vaja riigi ja kogukonna tihedat koostööd. „Soovitud muutused toimuvad siis, kui riik loob tingimused ja kohapealsed elanikud tahavad ning oskavad loodud võimalusi kasutada. Asustuse säilimise eeldus on, et inimestel oleks tööhõive, mis Setomaal tähendab ennekõike elujõulist mikroettevõtlust. Riigihalduse ministriga kohtumisel soovimegi leida võimalusi, kuidas seda tagada.“

Setomaa Liidu juhatuse esimees lisas, et Setomaa on ääreala ning seetõttu regionaalpoliitika sihtpiirkond. „Selle arendamisel tuleb silmas pidada, et Setomaa vald külgneb Eesti ja Venemaa vahelise maismaapiiriga, mistõttu on piirkonna asustuse säilimine ka riigikaitselisest seisukohast oluline. See on sama oluline, kui Setomaa kohustus säilitada unikaalne seto kultuur.“

Setomaa visiidi kava:

  • 10.00–10.30 Kiislova küla, Tuliku talu. Piiriäärse talu pilk piirile, piiri väljaehitamisele, kohalikele piiriäärsetele teedele, piiriäärsele elule ja ettevõtlusele.
  • 11.00–11.30 Obinitsa külakeskus. Obinitsa külakeskuses tegutseva ettevõtja Margit Mehilase kogemus ettevõtte toomisel kodukohta. Päikeseenergia ning maakütte kasutamise kogemus.
  • 11.45–13.00 Galerii Halas-Kunn ja Obinitsa Seto seltsimaja. Setomaa arenguprogrammi tugi kohalikule ettevõtlusele.
  • 13.45–14.45 Värska Kultuurikeskus. Noorte maale tulek oma pere ja oma tuttavate kogemuse varal. Toetusskeemi Noored Setomaale mõju.
  • 15.00–15.30 Värska kultuurikeskus. Värska käsitööselts Kirävüü. Seto käsitöö edendamine, edasiandmine.
  • 16.00–17.30 Lüübnitsa. Vene põline kaluriküla. Setomaa Arenguprogrammi tugi Kala ja Sibulalaada korraldamisel. Mõju küla arengule.

Viimased uudised