Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kinnitas täna riigi äriühingute makstavate dividendide summad 2024. aastaks. Otsuse järgi laekub riigieelarvesse 151,8 miljonit eurot dividende, mis on 15,6 miljoni eurot rohkem, kui sügisel planeeriti.

Dividendiettepanekute tegemisel on lähtutud riigieelarves kavandatud numbritest, valdkonnaministrite ettepanekutest ja äriühingute eelmise aasta majandustulemustest, aga ka finantsprognoosidest.

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on riigiettevõtete panus riigieelarvesse oluline, ent silmas tuleb pidada, et summa oleks jõukohane ning finantsnäitajate ja -tegevuste vahel säiliks optimaalne tasakaal. „Osa riigiettevõtetest tegi 2023. aastal head majandustulemused ning kuue äriühingu finantsvõimekus võimaldab jaotada planeeritust suuremat dividendi. Nendeks on Riigi Kinnisvara AS, Elering AS, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS, AS tallinna sadam, AS Eesti Loto ja Teede Tehnokeskus AS,” nimetas ta.

Otsus puudutab äriühinguid, kus riigil on vähemalt otsustusõigus. Dividendid kinnitati kogusummas 158 118 740 eurot, millest riigieelarvesse laekub 151 786 865 eurot.

   Dividendid 2024

Äriühing Dividendi

summa

(€)

sellest riigieelarvesse (€)
Eesti Energia AS 72 000 000 72 000 000
Riigi Kinnisvara AS 34 300 000 34 300 000
Elering AS 20 000 000 20 000 000
AS Tallinna Sadam 19 199 000 12 869 537
AS Eesti Loto 12 456 230 12 456 230
AS Teede Tehnokeskus 80 000 80 000
AS Vireen 48 000 48 000
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS 36 075 33 662
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 25 000 25 000
AS KredEx Krediidikindlustus 0 0
AS Eesti Post 0 0
KOKKU 158 118 740 151 786 865

Erinevus riigile laekuva ja kogusumma vahel tuleneb osalusest – riik ei ole kõikide ettevõtete ainuomanik ning eelarvesse laekub osalusele vastav osa. Näiteks kuulub Tallinna Sadamast kuulub riigile 67% ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrollist 93%.

Tabelis ei kajastu AS Ökosil ega AS Levira, sest neis puudub riigil otsustusõigus. Eraldi otsusena tuleb veel kinnitamisele Riigimetsa Majandamise Keskuse dividendisumma.

Korraldus „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2024. aastaks” võeti vastu riigivaraseaduse § 77 lõike 1 alusel, mille alusel kinnitab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul äriühingu dividendisumma, millest osaluse valitseja peab üldkoosolekul hääletamisel juhinduma.

Rahandusministri määruse kohaselt kannavad riigi äriühingud dividendid osaluse valitseja e-kontole viie tööpäeva jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist.

Viimased uudised