Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

riigieksamitele

Tänavu toimuvatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 437 eksamisooritajat, kellest 8 277 on gümnaasiumiõpilased, 775 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1 385 kutseõppeasutuste õpilased.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid, teatas SA Innove.

Eesti keele riigieksamile registreerus 6912 ja eesti keele teise keelena riigieksamile registreerus 2319 õpilast.

Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 3904 ja laia kursuse eksami valis 4504 eksamisooritajat.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Riigieksamina sai valida Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse.

Teiseks võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Samuti läheb eksamina arvesse varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud vähemalt B1-tasemele.

Inglise keele eksami valis 6842, saksa keele erinevaid eksameid valis kokku 184, vene keele võõrkeelena valis 296 ja prantsuse keele eksami sooritamise valis 140 eksaminandi. 787 õpilast esitas võõrkeele riigieksami asendamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami tunnistuse, millega loeti riigieksam sooritatuks.

Eksamiperiood algab aprillis

Selle aasta riigieksamid algavad 24. aprillil eesti keele eksamitega ning lõpevad 12. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. juunil.

Kokku tehakse 2017. aastal 25 025 eksamit.

Lõunaeestlane

Viimased uudised