Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

riigieksamid

2017. aasta riigieksamite esmased tulemused eesti keele, eesti keele teise keelena ja matemaatika eksamil on eelnevate aastate võrdluses stabiilsed, teatas sihtasutus Innove.

Eesti keele eksami keskmine tulemus oli 62,9 punkti ja eksamit tegi 6549 eksaminandi. Eesti keele riigieksam on toimunud praegusel kujul, kaheosalisena, juba kuus aastat. Aastate jooksul on tulemus olnud stabiilne ning selle aasta keskmine tulemus on sarnane eelmiste aastate keskmistega.

Eesti keele teise keele riigieksamit tegi sel aastal kokku 2216 õpilast, eksami keskmine tulemus 60,1 on aastate võrdluses püsinud stabiilne. Eksamil vähemalt 60 protsenti maksimumtulemustest saavutanud eksaminandidele antakse välja eesti keele B2-taseme tunnistus. Sel aastal saavutas B2-taseme 1192 õpilast ehk 53,7 protsenti eksaminandidest.

Matemaatika eksami osas oli õpilastel võimalik valida kitsas või lai matemaatika eksam. Kitsa matemaatika eksami valis 3540 ja laia matemaatika eksami 4160 eksaminandi. Nii nagu eelnevatel aastatel, oli ka sel aastal laia matemaatika eksami valinuid rohkem.

Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus oli 38,4 punkti ja laia matemaatika eksami keskmine tulemus oli 51,8 punkti.

Võõrkeeleeksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või sooritada prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelise eksami. Võrreldes 2016. aastaga suurenes eksaminandide arv prantsuse ja vene keeles.

Taseme saavutanute osakaal tõusis kõikides keeltes. B2- taseme saavutanute osakaal kasvas inglise ja vene keeles, vähenes prantsuse ja saksa keeles. Võrreldes eelneva aastaga esitati inglise keeles oluliselt rohkem rahvusvaheliste eksamite tunnistusi kõikidel tasemetel (B1 kuni C2).

Sel kevadel toimusid riigieksamid 21. korda ja neljandat aastat uue korra alusel, mille järgi peavad õpilased gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid. Sel aastal sooritas riigieksameid ligikaudu 9400 eksaminandi.

Sügisel avalikustatakse esmastele tulemustele lisaks 2017. aasta riigieksamite kokkuvõttev statistika ja analüüs koolide kohta, mis võtab arvesse nii riigieksamite tulemusi kui gümnaasiumi panust õpilaste edasijõudmisse.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised