Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus esitas 2018. aastal Riigi Tugiteenuse Keskusele (RTK) taotluse toetuse saamiseks projektile „Otepää linnakeskuse väljaarendamine”. Projekti kogumaksumus oli ca 1,6 miljonit eurot, millest omafinantseering 250 000 eurot ja toetus maksimaalselt 1,35 miljonit eurot.

Riigihanke tulemusena tegi Otepää linnasüdame ehitustöid OÜ Mapri Ehitus. RTK tuvastas kontrolli käigus rikkumisi ehitustöödes ja hankelepingu täitmisel, mistõttu luges mitteabikõlblikuks kuluks 360 000 eurot. Otepää vald kaebas antud otsuse edasi kohtusse.

Tallinna halduskohtu 17.11.2023 otsusega rahuldati Otepää valla kaebus osaliselt ja tühistati RTK otsus 240 000 euro suuruses osas. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

Viimased uudised