Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa pilt.

Teisipäeval on Euroopa Parlamendis hääletusel Riho Terrase (Isamaa) koostatud raport, mis käsitleb julgeoleku ja kaitse jaoks elutähtsaid tehnoloogiaid. Terrase sõnul peavad Euroopa riigid üles ärkama ning liikuma sõjaaja mudelile, mis liidaks riikide vajadused, kaitsetööstuse potentsiaali ja innovatsiooni üheks tervikuks.

Raport „Julgeoleku ja kaitse jaoks elutähtsate tehnoloogiate hetkeseisu ja tulevaste väljakutsete kohta” toob välja. et EL-i liikmesriigid on seadnud ühiste kaitseinvesteeringute eesmärgiks 35% kaitsekulude mahust, kuid 2021. aastal saavutati vaid 8%. „Tänane julgeolekuolukord ei võimalda jalgade lohistamist. Vajame konkreetseid tegusid,” ütles Terras. Tema sõnul on eelmisel nädalal tutvustatud õigusakt (ASAP), millega toetatakse laskemoona tootmist samm õiges suunas, kuid selle näol on tegemist seniste puudujääkide likvideerimisega, mitte olulise hüppega liikmesriikide kaitsevõimes.

Raportis tuuakse välja, et Venemaa sõda Ukraina vastu näitab, kui tulemuslikud võivad olla lõhkuvad tehnoloogiad, mis on suhteliselt odavad, kuid lahinguväljal võimsa mõjuga suurte relvasüsteemide ja formeeringute vastu. „Nende tehnoloogiate väljatöötamine põhineb innovatsioonil. EL-i ülemaailmne konkurentsivõime sõltub suurel määral teadus- ja arendustegevusest ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtust. Paraku moodustasid liikmesriikide kaitsealaste teadusuuringute ja tehnoloogia kogukulud 2020. aastal vaid 1,2% nende kõigist kaitsekulutustest. Seetõttu on hädavajalik suurendada riikidevahelist koostööd ning vaadata üle idufirmasid ja väikeettevõtjaid takistavad tegurid innovatsiooni valdkonnas,” rääkis Terras.

Terrase sõnul algab kaitsevõime kasv aga ennekõike reaalsest rahalisest panusest. „Euroopa Kaitsefondi eelarvet vähendati ligikaudu 40% võrra võrreldes Euroopa Komisjoni algse ettepanekuga mitmeaastasesse finantsraamistikku (2021-2027). Sõjalise liikuvuse programmi eelarvet aga koguni 75% võrra. Praegu ette nähtud vahendid ei ole piisavad EL-i kaitsekoostöö edendamiseks ning tegelikult oleks aeg need ümber vaadata. Vajame lisavahendid seniste võimelünkade likvideerimiseks, varude täiendamiseks, tootmisvõimsuse potentsiaali realiseerimiseks ning kaitsevaldkonnas innovatsiooni toetamiseks,” ütles Riho Terras.

Raportiga on võimalik tutvuda aadressil: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0120_ET.html#_section2

Viimased uudised