Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

töötud

Mai lõpus oli töötuna registreeritud 50 376 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 7,8 protsenti. Võrreldes aastataguse ajaga on registreeritud töötute arv kasvanud 1,7 korda, aasta tagasi oli mai lõpus töötuna arvel 30 113 inimest.

Aprilliga võrreldes kasvas registreeritud töötute arv maikuus 4 protsenti. Uusi töötuid registreeriti kuu aja jooksul 7679 ehk 1,5 korda enam kui aasta varem. Töötukassa abiga asus mais tööle või alustas ettevõtlusega 4992 inimest, sealhulgas 834 vähenenud töövõimega inimest.

Registreeritud töötuse määr oli mai lõpus kõrgeim Ida-Virumaal (13,1 protsenti) ning madalaim Hiiumaal (4,6 protsenti). Vähenenud töövõimega töötuid oli mai lõpus 12 032 ehk ligi veerand registreeritud töötutest, võrreldes aastatagusega on vähenenud töövõimega töötute osakaal märgatavalt langenud, aasta tagasi  oli vähenenud töövõimega ligi kolmandik töötutest.

Mais oli töötukassal vahendada 8012 töökohta. Uusi tööpakkumisi lisandus mais 4257, seda on ligi 12 protsenti rohkem kui aprillis, mil lisandus 3810 uut pakkumist.

Täpsem statistika kogu Eesti ja ka maakondade kohta on leitav töötukassa kodulehel.

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

Viimased uudised