Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Päikesepaneelide omanikel aitaks elektri tootmise tasuvust tõsta energia lühiajaline salvestamine, mis toetaks ühtlasi ka Eesti energiasüsteemi tasakaalu, selgub Arenguseire Keskuse tellitud analüüsist.

Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso tõi välja, et akusalvestite hinnad on võrreldes 2010. aastaga langenud ligi 90%, mis on suurendanud nende tasuvust kodumajapidamistele. „Akusalvestid võimaldavad väiketootjal salvestada energia ülejäägi kõrge tootmise hetkedel ning kasutada seda omatarbeks või võrku müümiseks suurema nõudlusega kõrgema hinnaga tundidel,” ütles Masso.

Akusalvesti eraldiseisval kasutamisel ulatub investeeringu tasuvusaeg 15-25 aastani, kuid akusüsteemide kombineerimisel päikesepaneelidega kahaneb tasuvusaeg kordades. Näiteks 5 kWh mahutavusega akusüsteemi puhul on ligikaudne tasuvusaeg viis aastat ja 15 kWh süsteemi puhul kaheksa aastat.

Arenguseire Keskus toob värskes lühiraportis „Elektrisalvestuse väljavaated kodumajapidamistes” välja, et kodumajapidamiste akusalvestid saab panna teenima kogu elektrisüsteemi huve. Näiteks on koduste salvestite kasutamisel suur potentsiaal nihutada tarbimist päeva jooksul mitme tunni ulatuses tundidele, mil süsteemis on elektrienergiat rohkem. See vähendaks vajadust reservvõimsuste või muude varustuskindlust loovate kulukate lahenduste järele.

Eeldades, et 2040. aastal on Eestis umbes 35 000 elektrit tootvat, salvestavat või oma elektritarbimist juhtivat  tarbijat, ulatub tarbimise juhtimise potentsiaal ligikaudu 400 MW-ni. Kodumajapidamiste elektrisalvestid moodustavad simulatsioonide järgi üle kolmandiku sellest potentsiaalsest mahust.

Samas tuleb arvestada, et suuremahuline elektrisalvestite kasutamine võib põhjustada olulisi kõikumisi tarbimismustris. „Sõltuvalt majapidamiste elektrisalvestite mahust ja elektritarbimisest võimaldab akusalvesti katta talvel majapidamise tarbimise paari tunni kuni poole päeva vältel, kuid see toob kaasa 1-2 tunni pikkuse kõrge tarbimistipu, kui akusalvestit taas jaotusvõrgust laetakse,” tõi Masso näite.

Energia salvestamist saab kodumajapidamiste jaoks tasuvamaks muuta madalamate võrgutasude abil. Võrgutasude alandamine või täielik kaotamine võrgust akudesse salvestamisel soodustaks salvestamise levikut, mis omakorda vähendaks vajadust suurendada võrgu läbilaskevõimekust.

Arenguseire Keskus toob samuti välja, et juhul, kui riik soodustab akusalvestite kasutuselevõttu kodumajapidamises, on soovitatav siduda kodutarbijate salvestite võimsus nende keskmise ööpäevase tarbimise mahuga – nii ei mõjuta nende reageerimine hindadele süsteemi tööd negatiivselt, kuid võimaldab vähendada tarbitava või toodetava elektri mahtu vastavalt tarbija vajadustele.

Lühiraport „Elektrisalvestuse väljavaated kodumajapidamistes” on valminud Arenguseire Keskuse uurimissuuna „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis“ raames. Analüüsi viis Arenguseire Keskuse tellimusel läbi andmeteaduse ja masinõppe ettevõte STACC ning Tallinna Tehnikaülikooli koosseisus tegutsev FinEst Targa Linna Tippkeskus koos ülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudiga.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse tulevikuarenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu juures. Keskus viib läbi erinevatel teemadel uurimisprojekte, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine.

Viimased uudised