Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

räpina vallavolikogu

Reformierakonna juhitud Räpina vallavolikogu opositsioon avaldas kolmapäeval umbusaldust volikogu esimehele Tiit Kalale (EKRE) ja revisjonikomisjoni esimehele, volikogu aseesimehele Inge Hirmole (Keskerakond).

Ligi poolteist tundi kestnud volikogu istung kulges opositsiooni ja koalitsiooni vastastikkuse süüdistamise tähe all.

Umbusaldamise algatanud üheksa volikogu liiget panid revisjonikomisjoni esimehele Inge Hirmole ning komisjoni liikmele Tiit Kalale süüks liiga karme võtteid valla asutustes korraldatud revisjonide läbiviimisel.

„Tegelikult meenutab see prokuratuuri uurimist,” võrdles revisjonikomisjoni tööstiili Reformierakonna saadik Teet Helm, kes mullu märtsis vallavanema ametist loobuma sunniti.

Tüli põhjus vallafirmas

Umbusaldusmenetluse põhjusi tuleb otsida läinud aasta märtsikuust, kui Räpinas pikalt võimul olnud Reformierakond võimult maha hääletati. Sellele järgnes uue võimu poolt korraldatud revisjon nii Räpina Sadamas kui ka vallale kuuluvas ASis Revekor.

Valla elamu-, kütte- ja veemajandusega tegelevas ASis Revekor toimunud revideerimine ajas reformierakondlaste närvid pingule, sest volikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Vilja Kvetkovski juhitavas ettevõttes leiti puudusi, mille sisu volinikud küll ei avalda, kuid kasutavad nende iseloomustamiseks sõnu „omastamine” ja „toimingupiirangu rikkumine”.

Valla kodulehel on asjakohane revisjoniakt muudetud avalikkusele kättesaamatuks.

Nüüdseks on Revekoris toimunud kahtlusevarjuga tehingud jõudnud politseiuurijate kätte, mis oli samuti liigne tilk reformierakondlaste kannatuste karikas, sest umbusaldajad soovinuks, et riigi uurimisorganid jäänuks vähemalt esialgu sellesse loosse kaasamata.

Revekori juht Vilja Kvetkovski lükkas tema tegevuse pihta lendu lastud süüdistused tagasi, kinnitades, et maksu- ja tolliameti kontroll ei ole Revekoris rikkumisi tuvastanud.

Puudused tuvastanud volikogu revisjonikomisjon oli tema hinnangul aga ettevõtte tegevust kontrollides poliitiliselt motiveeritud. „Komisjoni eesmärk oli saada rasvane akt,” lausus Kvetkovski. „Soov oli Revekorile ja Reformi[erakonna]le vesi peale tõmmata.”

Hirmo: riigi alustalad kõiguvad

Nii Hirmo kui Kala pidasid neile esitatud süüdistusi absurdiks, kuna revisjonikomisjon ei ole teinud midagi valesti.

„Revisjonikomisjon ei ole ületanud oma pädevuse piire,” kinnitas Hirmo. „Eesti Vabariik on õigusriik ja peale õiguste on meil ka kohustused.”

Hirmo sõnul pole revisjonikomisjonil võimalik leitud puudusi õiguskaitseorganite eest varjata põhjusel, et see võib vallale halba varju heita. Kui komisjon nõnda toimiks, kõigutaks see tema sõnutsi õigusriigi alustalasid.

Üheksa poolthäälega avaldati kolmapäeval umbusaldust kokku kolm korda: esmalt umbusaldati Inge Hirmot revisjonikomisjoni esimehena ning seejärel teda ka volikogu aseesimehena; sama tulemusega sai volikogu esimehe kohalt lahti ka Tiit Kala.

Kolm umbusaldusavaldust esitasid volikogulased Teet Helm, Vilja Kvetkovski, Miia-Kersti Sultsmann, Anne Kaldoja, Vello Kasearu, Ülo Tuuling, Mait Meensalu, Toomas Heering ja Allan Kolpakov volikogule 21. juunil.

Esialgu pole teada, kas volikogu esimehe ja aseesimehe umbusaldamise järel üritatakse välja vahetada ka vallavanemat.

Uusi juhte koguneb Räpina volikogu endale valima 12. juulil.

ARVED BREIDAKS

Viimased uudised