Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahvastikuminister Riina Solman ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhataja Anneli Roosalu kuulutasid võidupüha eel ühiselt välja väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogrammi. 50 000 euro suuruse taotlusvooru läbiviimist korraldab KÜSK ja toetust saavad taotleda meie rahvuskaaslaslastele suunatud väljaanded.

Väliseesti väljaannete toetusvooru näol on tegemist pilootprojektiga. Toetusvoorust saavad projektirahastust taotleda meie rahvuskaaslastele suunatud väljaanded – iganädalased ja harvemini ilmuvad, paberkandjal ning veebiformaadis ilmuvad väljaanded, eesti keelt või kultuuri edendavad väljaanded, sh ingliskeelsed väljaanded.

„Võidupüha eel meenutame võitlust ja võitu eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest. Selles on suur roll olnud ka meie rahvus- ja mõttekaaslastel väljaspool Eestit. Mul on siiralt hea meel, et oleme jõudnud selle pikaaegse plaani realiseerimiseni. Ikka selleks, et eesti meel ja eesti keel säiliksid ka Eesti riigipiiridest väljaspool, hoides eesti juuri ja kodumaa tunnet. Taotlusvooru eesmärgiks on toetuse abil väliseesti ajalehetoimetuste jätkusuutlikkus rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele ja kultuuri hoidmisel ja arendamisel. Tegemist on esialgu küll pilootprojektiga, kuid loodan, et toetusvoor saab väljatöötamisel oleva Üleilmse eestluse programmi üheks iga-aastaseks tegevuseks,“ ütles Solman.

Anneli Roosalu nentis taotlusvooru avanemist kommenteerides, et väliseesti väljaannete toetamine täidab ühte väga olulist KÜSKi eesmärki, kodanikuühiskonna alase teadlikkuse kasvu  toetamist. „Usun, et suudame väliseesti väljaannete toetamise kaudu edendada ja toetada eestimeelset kodanikuühiskonda,“ lisas Roosalu.

Taotlusvooru kogumaht on 50 000 eurot. Taotlusvoorus makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on iganädalaselt ilmuvatel väljaannetel 10 000 eurot ja harvem ilmuvatel väljaannetel 5 000 eurot. Täpsema info vooru tingimuste kohta leiab KÜSKi kodulehel kysk.ee.

Viimased uudised