Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

15. mai on ÜRO perede päev, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust pereküsimustes, nende probleemides ja sellest, kuidas saame ühiskonnana peresid toetada. Eriolukorrast väljumisstrateegia raames esitab rahvastikuminister ühingute edasise arengu kindlustamiseks valitsusele kodanikuühiskonna kriisimeetmete paketi.

Rahvastikuminister tervitas kõiki Eestimaa peresid tänasel Perede päeval. „See on päev, kus mõtleme sellele, kuidas ühiskonna alustala, pere, käsi käib ja kuidas saame riigina selle paremale käekäigule kaasa aidata. Usun, et perekonna peamised väärtused, see, mida pered endas läbi aegade kannavad on üksteise toetamine ja tingimusteta armastus. Need väärtused on tähtsad nii tänapäeval kui ka tulevikus,“ ütles Solman oma tervituses. „Seda enam peame aitama neid peresid, kus tundub vahel, et armastusest üksi jääb väheks ning igapäeva elu oma probleemide ja stressiga, sööb ilusad hetked ära. Pean rahvastikuministrina oluliseks, et pere nõustamisteenus oleks meie peredele kättesaadav ja riiklikult rahastatud,“ lisas Solman.

„Koroonakriis näitas selgelt, kui oluline roll on peredel. Üleöö pidid lapsed lasteaedadest ja koolist koju jääma ning lisaks töö tegemisele, tuli lapsevanematel kiiresti korraldada laste kooliskäimine läbi veebi. Paljudel peredel, näiteks lasterikastel peredel, ei olnud koheselt piisval arvul kõigile lastele arvuteid võtta. Meil on peresid, kus lastel ei olegi peres arvutit. Just kriisis, kus pered pidid kiiresti oma kulutusi kokku tõmbama, nägime selgelt, et paljudel ei olnud see võimalik. Kõige keerulisem on see just lasterikastel peredel. Kulud söögile ja eluasemele on lähtuvalt pereliikmete arvust suuremad ja neid ei anna sageli kärpida. Seda olulisem on, et meil on peresid ja laste kasvatamist toetavaid ühendusi, nagu Lasterikaste Perede Liit, kel on võimakus tuge pakkuda, seda ka näiteks toiduabi jagamisel. Plaanin valitsusse viia kodanikuühiskonna kriisimeetmete paketi just selleks, et ka sellised ühendused saaksid tuge, mida kriisi ajal ja pärast seda kindlasti vaja on,“ nentis Solman.

Minister kinnitas, et riik peab veelgi rohkem märkama ja väärtustama kodudes laste kasvatamiseks tehtud tööd. See on töö, mis kestab 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas. „Ei ole hetke, kus  pereema saaks öelda, et tal on töö tehtud. Eriti suurperedes, kus kasvab neli ja enam last. Selleks, et lisaks olemasolevatele peretoetustele seda pingutust väärtustada, käin peatselt valitsusele välja ettepaneku tagada lasterikka pere emale eluaegne ravikindlustus. Usun, et on mõistlik ja vajalik, et suure pere ema ise oma tervisega hätta ei jääks ja jõuaks seda suurt armastuse koormat kanda,“ kinnitas Solman.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

Viimased uudised