Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eile, 17. juunil toimus veebi vahendusel järjekorras kolmas Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni koosolek. Videokoosoleku eesmärgiks oli ÜEKK liikmetega ühiselt üle vaadata üleilmse eestluse programmi koostamise hetkeseis, et programm planeeritult aasta lõpus valmiks.

Käesolevalt on lõppenud sisendikorje kaheksas valdkondlikus töörühmas ning toimub teksti ühtlustamine programmi juhtrühma poolt. Töörühmadesse kuuluvad liikmed ministeeriumitest ja nende  allasutustest ning aktiivsed liikmed rahvuskaaslaste kogukondadest. „Mul on hea meel, et oleme jõudsalt programmiga vaatamata kriisiolukorrast tulenenud töökorralduse muudatustest edasi liikunud. Tunnustan meie aktiivseid rahvuskaaslasi üleilmselt, kes selle programmi valmimisse kaasa aitavad,“ ütles programmi koostamist juhtiv Solman.

Programmi koostamisega paralleelselt toimub rahvastikuministri juhtimisel valdkonna arengukava „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ väljatöötamine koostöös kultuuriministriga.

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni järgmine kohtumine on planeeritud 29.09.2020 Tartus. Üleilmse eestluse programm valmib vastavalt Vabariigi Valitsuse tööplaanile novembris 2020.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

Viimased uudised