Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallas ning Misso valla Luhamaa nulgas pühapäeval lõppenud rahvaküsitlusel hääletas enamik osalenutest Setomaa valla moodustamise poolt.

Värska vallas andis Setomaa valla moodustamisele poolthääle 94,6 protsenti vastanutest, Meremäe vallas 60,9 protsenti, Mikitamäe vallas 68,6 protsenti ning Misso valla Luhamaa nulgas 91,2 protsenti küsitluses osalenutest.

„Isegi Meremäe hääletas poolt, kuigi seal oli vastuhääli kõige rohkem,” ütles Põlva maavanem Igor Taro. Meremäe vallas hääletas Setomaa vallaga ühinemise poolt 358 ja vastu 230 inimest.

„Te olete uskumatult tublid ja ühtsed,” pöördus Värska vallavanem Raul Kudre Facebookis vallarahva poole. „Setodel tulõi ütski asi lihtsahe, kuid sedä kimmäp ta tulõvikuh om!”

„Saame kõikide haldusreformi seaduse jamade kiuste rõõmustada, sest õnnestub ühendada Setomaa ühte valda,” teatas Vabaerakonna riigikogu saadik Jüri Adams Lõunaeestlase vahendusel.

„Kui paljudes Eesti kantides on rahvas haldusreformiga kaasnevate jamade suhtes apaatne, siis Setomaal oli praegune aeg oluline eneseuhkuse ja identiteedi kasvu aeg,” lisas ta.

Rahvaküsitluse tulemus on valitsusele aluseks otsustamisel, kas teha setu valdadele erand ning luua umbes 3500 elanikuga omavalitsus.

Korb: tähtis on lõpptulemus

Lõunaeestlane kirjutas esmaspäeval, et rahvaküsitluse eel hakkas Meremäe valla rahvaarv kiiresti kasvama, mida seostatakse sooviga mõjutada hääletustulemust. Jaanuari esimese 20 päevaga suurenes Meremäe elanike arv 36 võrra, samas kui eelmise aasta kokkuvõttes elanike arv vähenes.

Kui palju mõjutab sissekirjutamiskampaania valitsuse otsust? Mihhail Korb kinnitas reede õhtul Lõunaeestlasele antud intervjuus, et tegemist on pigem eetika küsimusega.

„Kõige tähtsam on [küsitluse] lõpptulemus,” rääkis Korb. „Kui Meremäele on sisse kirjutatud päris palju rahvast, siis see on pigem eetika küsimus ja loomulikult väga piinlik, kui üks seltskond üritab seda võimalust kuritarvitada.”

Samas uskus Korb, et küsitlustulemus saab olema objektiivne. „Ma olen selles kindel,” lausus ta. „Loomulikult analüüsime seda pilti tervikuna, mis on selle aja jooksul toimunud ja loodame, et saame küsitluse põhjal otsuse teha.”

Kokku osales rahvaküsitluses 57,3 protsenti Setomaa piirkonna hääleõiguslikest elanikest. Kõige kõrgem oli osalus Misso valla Luhamaa nulgas – 73,4 protsenti. Järgnesid Meremäe vald (59 protsenti), Värska vald (57,5 protsenti) ja Mikitamäe vald (53 protsenti).  E-hääle andis 517 inimest, mis moodustas kõigist vastanutest 28,3 protsenti.

Arved Breidaks

Viimased uudised